Page 5 - Đặc San Nha Kỹ Thuật
P. 5

NHA KỸ THUẬT

             Lá Thư Biên Tập

Kính thưa quý độc giả,

Theo Ban Kỹ Thuật Trang Nhà Tổng Hội Nha Kỹ Thuật (www.tonghoinhakythuat.com) là:

Cách đây 43 năm và hơn nữa, hầu như ít ai biết và hiểu rõ về Nha Kỹ Thuật. Người ta có thể
cho rằng đây là một đơn vị hoạt động có tính cách chuyên môn về kỹ thuật tình báo Quân Đội.
Từ sự không tận tường lắm, đôi khi người ta vẫn suy đoán già, đoán non, cho rằng một đơn vị
với những người lính vô danh hoạt động bí mật trong bóng tối. Kể ra thì cũng đúng, nhưng chỉ
đúng một phần nhỏ.

Một đơn vị mà ít khi thấy dạng, cũng chẳng lúc thấy hình, thi làm sao mà rõ được. Ngay cả
địch, đa số cũng chỉ đoán mò. Thậm chí, vi khiếp đảm trước những hoạt động bất chợt “xuất quỉ
nhập thần” mà đặt cho tên là: Biệt Kích Lôi Hổ, Biêt Kích Vô Danh, Bóng Ma Biên Giới, Rái
Biển, Sói Rừng, Beo Núi…
Sau năm 1975, bí mật không còn giữ, hoạt động đã không còn – vì định mệnh và số phận. Hầu
hết các đơn vị Quân Đội, Việt Nam Cộng Hòa đã được bạch hóa và giải mật, đã lần lượt trông
thấy, biết mặt, biết tên. Và hôm nay, Nha Kỹ Thuật, một đơn vị “núp bóng” một thời, cũng xin
góp mặt kính trình với tất cả.

“Trình” không có nghĩa là “show up.” Trình với ý nghĩa thật sự, thật tình là chúng tôi –
những quân nhân gọi là BK/NKT (còn hiện hữu) sẽ cùng với quí vị – những ai thích và muốn
quan tâm – chia sẻ tâm tình, chia sẻ hoạt động, góp tiếng nói của một thời vắng dạng.

Do đó, với cuốn Đặc San của Đại Hội XV Nha Kỹ Thuật với chủ đề: Qua Dĩ Vãng Nhìn Tương
Lai, Một Thời Trong Bóng Đêm, kính mời Quý Vị đọc để biết sự hình thành, tổ chức và các
hoạt động của những chiến sĩ vô danh đã phục vụ trong đơn vị này.

Kính mời quí vị cũng vào trang nhà của Nha Kỹ Thuật (www.tonghoinhakythuat.com).
Từ nơi ấy, chúng tôi chia sẻ bao tình tiết, bao chuyện buồn vui, bao nỗi niềm cùng quí vị.

Trân trọng,
Chiến Sĩ Vô Danh biên tập

ĐẶC SAN NHA KỸ THUẬT kỳ XV | Lá Thư Biên Tập 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10