Bài Viết

27 Jul
trong: Bài Viết
Lượt xem: 0

Xác Thối

Cái thây lâu lắm đặt nơi này
Không đem chôn cất, để trưng bày
Bàng dân thiên hạ, ai qua lại
Người thì bịt mủi, kẻ nhăn mày!
Không chôn, không cất, để trưng bày!
Rõ khổ rằng ngu cái đảng này
Chúng bảo: tôn vinh thờ lãnh tụ
Cái thằng già chết vẫn còn thây!
Tên này, tục gọi Hồ chí Minh
Một kẻ gian manh lắm tội tình
Bao năm ô uế cho dân tôc
Nay lại nhớp nhơ chốn Ba Đình.
Ta bảo: đảng này, bọn thối tha
Từ lâu là một lũ gian tà
Chết rồi, chẳng để dân yên ổn
Cứ phải ngữi mùi cái xác ma!

N.Dân

No comments yet...

Leave your comment

17208

Character Limit 400