Bài Viết

Tấm Thẻ Bài

trong: Trang Thơ
Thích: (0)
Không Thích: (0)

ca sĩ Đoàn Thi.

I.-
Sau cuộc chiến này
Còn chi không anh
Còn chi không anh
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đã ngầm ngùi mang tên anh
Dòng máu nào là của mẹ
Niềm tin nào là của em
Ôi ! trên tấm thẻ bài này, tấm thẻ bài này
Đã từng ấp ủ chở tất cả giấc mộng yêu đương,
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa
Vì anh không còn mang tấm thẻ bài trở về với em
Anh đã đi, đã đi vào vùng miên viễn đời mình
Anh ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên như cỏ úa
Anh ơi ! Sau cuộc chiến này
Có còn chi để lại,
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài mang tên anh, tên anh
Tấm thẻ bài phân loại máu anh
Máu Việt Nam mang tình của Me
Tình của Mẹ không bao giờ phai nhòa.
Anh, Anh có biết
Tấm thẻ bài của anh để lại
Cuôc chiến này vẫn còn đó không ngu ô i
Cuộc chiến này vẫn còn đó anh ơi…

II.-
Sau cuộc chiến này
Còn chi không anh
Còn chi không anh
Hay chỉ còn lại tâm thẻ bài
Đã lạnh lùng trên tay em
Dòng máu nào là của mẹ
Niềm tin nào là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này, tấm thẻ bài này
Đã từng ấ p ủ tất cả giấc mộng yêu đương,
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa
Vì anh không còn mang tấm thẻ bài trở về bên em …..
…………………………

Dòng máu nào là của mẹ
Niềm tin nào là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này, tấm thẻ bài này
Đã từng ấp ủ tất cả giấc mộng yêu đương,
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa
Vì anh không còn mang tấm thẻ bài…… trở về bên em

No comments yet...

Leave your comment

30327

Character Limit 400