Bài Viết

NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6

trong: Bài Viết
Thích: (0)
Không Thích: (0)

Nguyễn-Huy Hùng (K1 Trường VBQGVN)

Cả gia đình Tôi tới định cư tỵ nạn cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ, vào đầu tháng 8 năm 1992 theo diện H.10, đến nay 2015 tính ra cũng được hai mươi hai năm rồi. Các cháu nội, cháu ngoại của Tôi đã tiếp theo nhau vào Đại học. Có người đã tốt nghiệp và đã đi làm, có người còn đang tiếp tục học nửa chừng, có người sắp sửa hết chương trình Trung học, có người mới vào Tiểu học. Bạn bè của các cháu, có người là Hoa Kỳ chính gốc da trắng, cũng có người là Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ hay gốc các sắc tộc khác, đến nhà chơi trong những dịp Lễ hoặc kỷ niệm sinh nhật, biết Tôi là cựu Sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa, nên thường đưa ra những câu hỏi rất đơn giản và thành thật, yêu cầu Tôi giải thích cho họ rõ về 2 điểm mà họ thường thắc mắc sau đây:

1.- Ngày Quân Lực 19 tháng 6 là ngày kỷ niệm của Quân đội nước nào vậy?

2.- Việt Nam Cộng hoà đã tan rã không còn, tại sao các Ông vẫn hàng năm tổ chức ngày kỷ niệm Quân lực làm chi vậy?

Tôi đã trả lời cho những người bạn của các cháu, một cách tổng quát đơn giản cho qua truyện. Nhưng họ không chịu, nhất định yêu cầu Tôi phải soạn ra những câu trình bầy chi tiết hơn, để họ có thể dựa vào đó giải thích cho các bạn khác cũng thường thắc mắc muốn tìm hiểu như họ. Vì thế, Tôi đã phải cố gắng vận dụng trí nhớ, cũng như tham khảo các ngày tháng năm chính xác trong 3 cuốn sách dưới đây, để soạn thành một tài liệu hướng dẫn đơn giản, nhưng tạm đầy đủ để làm vui lòng họ. Các sách ấy là:

1.- Bộ Quân sử Quân đội Việt Nam, Quyển IV, nói về Quân lực Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn hình thành 1946 -1955, do Phòng 5 Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH sưu khảo, biên soạn và phổ biến ngày 6 tháng 8 năm 1972 tại Saigon.

2.- Việt Nam Niên biểu 1939-1975, Tập A và Tập B, của Chánh Đạo, do nhà xuất bản Văn Hoá phát hành năm 1996 tại Hoa Kỳ.

3.- Việt Nam Niên biểu Nhân vật chí, có ghi gần 900 tác nhân lịch sử cận đại từ 1848 tới 1975, cũng của Chánh Đạo, do nhà xuất bản Văn Hoá phát hành năm 1997 tại Hoa Kỳ.

Những điều Tôi trình bầy được gói ghém trong 3 mục chính sau đây:

I.- Vì sao có Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)?

II.- Vì sao chọn 19 Tháng 6 làm NGÀY QUÂN LỰC?

III.- Những kỷ niệm khó quên của riêng Tôi về ngày Quân lực VNCH.

Nay thấy nhiều Hội đoàn đã tổ chức các Đoàn Hậu Duệ, để hướng dẫn các thế hệ trẻ nhập cuộc hoạt động thay thế các Thế hệ Cha Ông tiếp tục công cuộc đấu tranh hỗ trợ cho đồng bào Việt Nam ở trong nước vùng lên lật đổ bạo quyền Việt cộng, giành lại Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Bình đẳng cho mọi người. Do đó, Tôi thấy cũng là một việc làm rất hữu ích là nhờ các cơ quan truyền thông tiếp tay phổ biến rộng rãi tài liệu này, để bất cứ ai muốn tìm hiểu về NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ 19 THÁNG 6, đều có sẵn tài liệu xử dụng mỗi khi cần đến, đỡ tốn công mất thì giờ tìm tòi sưu tập.

Với tuổi già, bệnh hoạn, trí nhớ bị suy yếu vì 13 năm chịu cảnh tù đầy lao động khổ sai trong các trại cải tạo của Việt cộng sau 30-4-1975, nếu có điều nào ghi lại bị thiếu sót thì mong quý vị độc giả còn minh mẫn bổ túc giùm, Tôi chân thành cảm tạ.

I.-VÌ SAO CÓ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA?

1.- Quan niệm chung về nhu cầu cần có Quân Lực.

Khi có một tập thể đông đảo người cùng chung nguồn gốc, hoặc nhiều Sắc tộc khác nhau nhưng sống bên nhau hoà thuận, theo cùng một chí hướng ước vọng giống nhau, đồng tâm hiệp lực sản xuất phát triển, để cùng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày một tân tiến hơn, thì nhóm người đó đương nhiên trở thành một DÂN TỘC và gọi nhau là ĐỒNG BÀO.

Khoảng KHÔNG GIAN trên Trái Đất mà Dân Tộc đó chiếm giữ và làm chủ, cũng đương nhiên được coi là LÃNH THỔ QUỐC GIA riêng của họ, không một Dân tộc nào khác được quyền xâm phạm, giành giật.

Trong cuộc sống tập thể đông đảo như vậy, nhu cầu duy trì trật tự bảo vệ an toàn cá nhân cho mọi người trong nội bộ Quốc gia, cũng như chống lại các THẾ LỰC NGOÀI DÂN TỘC muốn xâm lấn, uy hiếp, trấn lột cuộc sống bình an của Dân Tộc mình là cần thiết, nên đương nhiên cần phải có một lực lượng chuyên nghiệp võ trang hùng mạnh gọi là QUÂN ĐỘI hay QUÂN LỰC để chuyên lo.

Vì khoảng Không gian 3 chiều của mỗi Quốc gia gồm có: phần ĐẤT, phần TRỜI, và phần BIỂN, do đó muốn bảo vệ được hữu hiệu thì Tổ chức Quân đội cũng phải có đủ 3 loại Quân Chủng chuyên biệt khác nhau là: LỤC QUÂN, KHÔNG QUÂN, và HẢI QUÂN, để có thể hỗ tương nhau điều hành cuộc chiến tùy theo nhu cầu của mỗi hoàn cảnh tình huống khác nhau.

2.-Bối cảnh nào Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà được thành lập?

Suốt 61 năm, nước An-Nam bị Thực dân Pháp đô hộ (sau 1945 khi giành lại được Độc lập tên nước mới gọi là Việt Nam), các Triều đình nhà NGUYỄN kế tiếp nhau không được phép có Quân đội riêng, chỉ có Lực lượng Cảnh vệ trang bị vũ khí thô sơ gọi là LÍNH LỆ, LÍNH DÕNG, chuyên canh gác các Dinh thự, bảo vệ an ninh, hầu hạ Vua và các Quan chức trong Triều đình. Tại các Phủ, Huyện hành chánh thống thuộc Hoàng Triều có LÍNH CƠ. Trực thuộc các phủ Thống Sứ (Bắc Kỳ), Khâm Sứ (Trung Kỳ) và Thống Đốc (Nam Kỳ) có lực lượng địa phương mà tại Bắc Kỳ là các đơn vị Lính Khố Xanh. Lực lượng chính quy của Phủ Toàn Quyền Pháp tại Đông Dương là các Trung Đoàn Bộ Binh hoặc Pháo Binh Thuộc Địa (Regiment d’Infanterie ou Artillerie Coloniale) thường được gọi là Lính Khố Đỏ.

Sau khi Thế giới Đại Chiến II chấm dứt, Việt Nam giành lại được Độc lập cho Quốc gia thì Quân đội Quốc gia Việt Nam mới được thành lập.

Trên lãnh thổ Việt Nam, vào ngày Chủ Nhật 11 tháng 3 năm 1945 (hai ngày sau khi quân Nhật lật đổ Pháp nắm toàn quyền cai trị Đông Dương), Vua Bảo Đại được Vua Nhật giúp tái lập Quốc Gia Việt Nam Độc Lập (thống nhất cả 3 miền Bắc Trung Nam) trong Khối Đại Đông Á do Nhật chủ xướng. Ông Trần Trọng Kim đã được Vua Bảo Đại cử làm Thủ Tướng thành lập chính phủ điều hành Quốc gia, và ban bố chương trình hưng quốc vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, trong đó quy định Quốc Kỳ là cờ Quẻ Ly, nền vàng giữa có biểu tượng Quẻ Ly mầu đỏ nằm dọc theo bề dài nền cờ (2 vạch dài liền, nằm song song 2 bên 1 vạch đứt quãng chính giữa, trông như chữ CÔNG của Hán tự). Quốc Ca là bài “Việt Nam minh châu trời Đông” của nhạc sĩ Hùng Lân.

Việt Nam minh châu trời Đông!
Việt Nam nước thiêng Tiên Rồng!
Non sông như gấm hoa uy linh một phương,
Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi,
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời.
Máu ai còn vương cỏ hoa,
Giục đem tấm thân xẻ với sơn hà.
Giơ tay cương quyết, Ta ôn lời thề ước.
Hy sinh tâm huyết, Ta báo đền ơn nước.
Dầu thân này nát tan tành gói da ngựa cũng cam,
Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

Khoảng 5 tháng sau, quân Phiệt Nhật đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Liên Hiệp Quốc cử các lực lượng quân sự của Trung Hoa Dân Quốc và Anh Quốc vào lãnh thổ Đông Dương để giải giới quân Nhật, và tiếp giúp cho các Dân tộc bản Xứ (Annam, Lào, Cao Miên) tái lập Quốc gia độc lập thoát khỏi ách đô hộ của Pháp.

Rồi vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 (hai ngày sau khi Vua Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh do Hoa Kỳ lãnh đạo), các đoàn thể Công chức và quần chúng Việt Nam họp mít tinh trước Nhà Hát Lớn tại Hà nội, để ủng hộ ông Trần Trọng Kim tiếp tục làm Thủ Tướng, nhưng đã bị nhóm Việt Minh của Hồ Chí Minh trà trộn vào lèo lái biến thành cuộc xuống đường đòi Chính phủ Trần trọng Kim từ chức. Đồng thời, nhóm Hồ Chí Minh và Việt Minh cũng đưa người vào Huế làm áp lực buộc Vua Bảo Đại phải thoái vị, để nhường quyền cho nhóm Việt Minh thành lập các Ủy ban Nhân dân Cách mạng thay thế các tổ chức hành chánh của Chính phủ Trần trọng Kim.

Sau đó phe Việt Minh cộng sản của Hồ Chí Minh vận động các Đoàn thể chính trị Quốc gia không theo cộng sản hoà hợp với chúng để thành lập chính phủ Liên Hiệp điều hành đất nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh với tư cách Chủ tịch Chính phủ Liên Hiệp đại diện đứng ra tuyên bố NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ ĐỘC LẬP, không còn lệ thuộc vào Pháp nữa.

Nhưng đến ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh lại lợi dụng danh nghiả Chủ Tịch Chính phủ Liên Hiệp, phản bội Tổ Quốc Việt Nam bằng cách ám muội ký với Saintenay (Đại diện Pháp) đang sống tại HàNội, Bản Hiệp Định Sơ Bộ 6-3-1946, chấp nhận cho Pháp đổ quân lên trấn đóng tại nhiều Thành phố lớn tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam kể cả HàNội, sau khi Pháp đã chiếm và đóng quân tại các tỉnh thuộc miền Nam Vĩ Tuyến 16 của Việt Nam vào cuối tháng 1 năm 1946.

Đến ngày 19 tháng 5 năm 1946, Hồ Chí Minh và phe Việt Minh của hắn chính thức đón tiếp quân Pháp đổ bộ lên thành phố cảng Hải Phòng và tiến lên HàNội, bằng cách cho quân Việt Minh hộ tống bảo vệ an ninh lộ trình và treo cờ Đỏ sao vàng khắp ngang cùng ngõ hẻm để gọi là phô trương thanh thế giả để cho quân Pháp tưởng rằng Hồ Chí Minh và Việt Minh đang được toàn dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ. Việc làm này bị các đảng và Đoàn thể chính trị Quốc gia không cộng sản trong Chính phủ Liên Hiệp phản đối, nên phe Việt Minh trong chính phủ Liên Hiệp phải gian xảo ra quyết định chỉ thị toàn dân treo cờ là để MỪNG SINH NHẬT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Các tài liệu tham khảo của các nhà nghiên cứu trên toàn Thế giới, nhất là các tang chứng hồ sơ hành chánh của chính quyền Pháp về Hồ Chí Minh và Cha của hắn ta (một cựu quan lại bị cách chức vì tội tham nhủng say rượu đánh chết dân lành) đều cho người ta biết rõ rằng ngày 19 tháng 5 không phải là ngày sinh của Hồ Chí Minh. Cái mưu xảo quyệt này của bọn Việt cộng chẳng làm hại gì cho tinh thần quân lính của Pháp, nên Chính quyền Pháp đã lặng thinh không thèm có ý kiến gì cả. Chỉ có người dân chân chất Việt Nam bị mắc lừa mà thôi.

Sau hơn 7 tháng quân Pháp được công khai an toàn đóng quân và củng cố vị trí an ninh ngay giữa các thành phố lớn, nhiều điều xích mích đã xẩy ra về chia chác quyền hành cai trị giữa Việt Minh và Pháp, ngay trong các thành phố đã không được giải quyết ổn thoả. Nên tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh và phe nhóm Việt Minh đã phát động cuộc tấn công các điạ điểm trú quân của quân Pháp tại tất cả các thành phố đang có quân Pháp trú đóng. Nhưng rất tiếc vì trang bị vũ khí thô sơ, tổ chức quân chưa hoàn chỉnh nên Việt Minh đã bị thua phải bỏ các thành thị rút vào “bưng” để tiếp tục tiêu thổ kháng chiến. Quân Pháp toàn thắng, bắt đầu tái dụng các Quan lại thời đô hộ cũ, và nhóm con lai Pháp, lập hệ thống Hành chánh cai trị, giúp dân chúng tái tạo cuộc sống bình thường tại các Đô thị. Chiến tranh tiếp tục lan tràn qua các tỉnh kế cận Hà Nội, đến các vùng nông thôn, dân chúng phải sống giữa 2 gọng kềm VIỆT MINH và PHÁP, vô cùng thảm thương bi đát.

Trước hoàn cảnh đó, các Nhân sĩ Việt Nam thương nước yêu nòi và thành viên các Đảng phái Quốc gia Không cộng sản, thoát chết sau vụ Việt Minh tàn sát hồi đầu năm 1946, ngồi lại với nhau tìm giải pháp ôn hoà giành lại Độc lập cho đất nước mà không phải phung phí xương máu của Dân tộc vì chiến tranh, đã đi đến kết luận vận động mời Cựu Hoàng Bảo Đại đang lưu vong tại Hồng Kông, đứng ra thương thuyết với Chính phủ Pháp, tái dựng QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỘC LẬP THỐNG NHẤT cả 3 miền, trong KHỐI LIÊN HIỆP PHÁP.

Ngày 19 tháng 8 năm 1947, Cựu Hoàng Bảo Đại từ Hồng Kông tuyên bố bằng lòng đứng ra tiếp xúc điều đình với Chính phủ Pháp. Cuộc vận động kéo dài mãi tới ngày 5 tháng 6 năm 1948, trên chiếc tầu biển DUGUAY TROUIN neo tại Vịnh HẠ LONG, Cựu Hoàng Bảo Đại mới tới để chứng kiến Thiếu tướng NGUYỄN VĂN XUÂN Thủ Tướng và mấy vị ĐẠI DIỆN CÁC MIỀN BẮC TRUNG NAM thuộc Chính phủ Trung Ương Lâm thời Việt Nam Thống Nhất, cùng Ông BOLLAERT (đại diện Chính phủ Pháp) ký bản HIỆP ƯỚC HẠ LONG, công nhận QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT CẢ 3 MIỀN BẮC - TRUNG -NAM, trong KHỐI LIÊN HIỆP PHÁP.

Cờ Quốc gia Việt Nam mới là Nền Vàng với Ba Sọc Đỏ nằm dài chính giữa (theo hình Quẻ Càn của Bát quái trận đồ), và Quốc Ca là bài “Tiếng gọi công dân” nhạc của Lưu Hữu Phước (nguyên là đoạn 1 của bài “Sinh viên hành khúc” nhưng lời ca được sửa đôi chỗ. Bài “Sinh viên hành khúc” nguyên thủy gồm 3 đoạn đã được các Sinh viên Viện Đại học Hà Nội trình bầy hợp ca lần đầu tiên trong buổi trình diễn văn nghệ ngày 15-3-1942 tại hội trường Viện Đại học, để gây quỹ giúp các bệnh nhân nghèo trong các Bệnh viện nơi Sinh viên Y khoa thực tập.) Hiện nay, cả Quốc kỳ và Quốc Ca nói trên vẫn được người Việt lưu vong tị nạn cộng sản coi là biểu tượng Quốc gia gốc của mình. Đặc biệt Quốc Kỳ Việt Nam (nền vàng ba xọc đỏ) còn được Ủy ban Văn Hoá Liên Hiệp Quốc và nhiều Thành phố, Quận, Tiểu Bang Hoa Kỳ ra Nghị Quyết chính thức công nhận là Quốc kỳ nguyên thủy của Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, treo song hành với Quốc kỳ Hoa Kỳ tại các nơi công cộng, suốt dọc các đuờng phố chính trong khu thương mại đông cửa hàng do người Mỹ gốc Việt làm chủ, vào những ngày kỷ niệm như Quốc hận 30 tháng 4, Quân Lực VNCH 19 tháng 6, và thường xuyên quanh năm suốt đêm ngày tại các đài tưởng niệm Chiến binh Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa trên toàn Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong cuộc Diễn hành Văn hoá Quốc tế hàng năm do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York nơi có trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thì đoàn Đại diện dân tộc Việt Nam tham dự là Cộng đồng người Mỹ gốc Việt với rừng Quốc kỳ VN (nền vàng ba sọc đỏ).

Một ngày sau khi ký Hiêp Ước Hạ Long, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1948, Quốc Trưởng BẢO ĐẠI chỉ thị Thiếu Tướng Nguyễn văn Xuân Thủ Tướng Chính phủ Trung Ương của nước Việt Nam Thống Nhất cả 3 Miền, xúc tiến việc thành lập QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM (QĐQGVN), khởi sự bằng việc tổ chức TRƯỜNG SĨ QUAN VIỆT NAM HIỆN DỊCH tại Huế (tiền thân của Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, sau này vào thời Đệ Nhất Cộng Hoà tại miền Nam do ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống, lại cải danh thành TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM, có giá trị tương đương với các trường Võ bị Lục quân Saint Cyr của Pháp và West Point của Hoa Kỳ) để đào tạo cấp Chỉ huy, trước khi thành lập các ĐƠN VỊ TÁC CHIẾN và CƠ SỞ QUẢN TRỊ YỂM TRỢ TIẾP VẬN HÀNH CHÁNH QUÂN ĐỘI.

Ngày 1 tháng 6 năm 1949, Khóa Sĩ Quan Hiện dịch đầu tiên tốt nghiệp tại Huế, được đặt tên là Khoá BẢO ĐẠI (sau 1956 đổi tên là Khoá Phan Bội Châu) cung cấp cho Bộ Quốc Phòng chính phủ Việt Nam 53 THIẾU ÚY hiện dịch. Đồng thời 4 TIỂU ĐOÀN VIỆT NAM đầu tiên cũng được khởi sự thành lập tại 2 miền Nam và Bắc Việt Nam:

-Tiểu đoàn 1 VN (Bặc Liêu),

-Tiểu đoàn 2 VN (Thái Bình),

-Tiểu đoàn 3 VN (Rạch Giá),

(Bản thân người viết được cái vinh dự là một trong số 53 Sĩ quan Hiện dịch tốt nghiệp Khóa đầu tiên nêu trên, và được bổ nhiệm về Tiểu đoàn 2 VN tuyển mộ thành lập tại Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 1-6-1949, huấn luyện xong vào khoảng tháng 10-1949 tập trung tất cả về Hà Nội, và khởi sự xuất phát đi hành quân tại các vùng Bắc Ninh, Hoà Bình, Đông Triều, Hưng yên, rồi tiến sang tỉnh Thái Bình trụ quân tại đó ít lâu sau lại di chuyển về Sơn Tây, Hà Đông...).

Đến tháng 6 năm 1950, với sự thoả thuận của QUỐC HỘI PHÁP và sự thông báo chính thức của CHÍNH PHỦ HOA KỲ đồng ý cung cấp viện trợ Quân sự cho Việt Nam, Thủ Tướng TRẦN VĂN HỮU mới chính thức công bố thành lập QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM CHỐNG CỘNG SẢN, với quân số 60,000 người, chia ra phân nửa CHỦ LỰC QUÂN và phân nửa PHỤ LỰC QUÂN.

Hai năm sau khi thi hành Hiệp Ước Đình Chiến Genève tháng 7 năm 1954, không có tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Bắc và Nam Việt Nam như quy định. Tại miền Nam Việt Nam, nhân dân đồng lòng qua một cuộc “Trưng cầu Dân ý truất phế Quốc trưởng Bảo Đại” để thành lập nước VIỆT NAM CỘNG HÒA và ủy nhiệm ông NGÔ ĐÌNH DIỆM làm Tổng Thống, ông này đã quyết định cải danh QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM thành QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ.

II.- Vì Sao Chọn 19 Tháng 6 Làm Ngày Quân Lực?

Suốt từ khi Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được thành lập dưới thời Quốc trưởng BẢO ĐẠI, qua thời Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM làm Tổng Thống đổi tên là Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà. Đến khi giới quân nhân lên cầm quyền danh hiệu này được đổi lại là Quân Lực VNCH. Cả 2 vị Nguyên thủ Quốc gia này đều chỉ thị Bộ Tổng Tham Mưu nghiên cứu đề nghị một NGÀY KỶ NIỆM RIÊNG CHO QUÂN LỰC, để hàng năm tổ chức biểu dương lực lượng cho mọi người thấy được sự lớn mạnh của Quân Lực Việt Nam, và ghi nhớ công ơn các TỬ SĨ (Quân đội và Đồng bào các giới) đã VỊ QUỐC VONG THÂN để bảo vệ Tự do Dân chủ Nhân quyền Phồn vinh Hạnh phúc cho Dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ Thống nhất của Quốc gia Việt Nam. Nhưng chưa cuộc nghiên cứu nào được hoàn tất, thì các biến cố thay đổi lịch sử thời đại đã tiếp theo nhau xẩy ra trên đất nước Việt Nam thân thương của chúng ta.

Cho tới ngày 19 tháng 6 năm 1965, QLVNCH chính thức nhận viết một trang sử mới, lãnh trách nhiệm với toàn DÂN đứng ra thành lập Chính phủ điều hành quản trị đất nước theo hình thức JUNTA (Có Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, Chủ Tịch giữ vai trò QUỐC TRƯỞNG, và Ủy ban Hành pháp Trung ương, Chủ Tịch giữ vai trò Thủ Tướng), rồi cải tiến nền ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ (theo mô thức Hoa Kỳ, Tổng Thống đích thân điều hành chính phủ) sang nền ĐỆ NHỊ CỘNG HOÀ (theo mô thức Pháp, dưới Tổng Thống và Phó Tổng Thống có thêm Thủ Tướng điều hành chính phủ), thì Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU, Chủ Tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, mới ban hành văn kiện chính thức quy định ngày 19 THÁNG 6 là ngày kỷ niệm hàng năm của Quân lực Việt Nam Cộng hoà.

III.- Những Kỷ Niệm Khó Quên Của Riêng Người Viết về Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19 Tháng 6.

Mỗi lần kỷ niệm NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6, mỗi người tùy theo hoàn cảnh riêng đều ghi nhớ những kỷ niệm khác nhau. Phần cá nhân Tôi được may mắn phục vụ lâu năm trong các Cơ Sở Trung Ương, thống thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH tại Saigon, nên ghi nhận được nhiều kỷ niệm đặc biệt, mà các chiến hữu phục vụ tại các địa phương, cũng như các Đồng bào ít quan tâm đến các sinh hoạt QUÂN ĐỘI không thấy được. Vậy Tôi xin kể ra đây để Qúy độc giả cùng chia sẻ những điều thích thú đó:

A.- 19 tháng 6 năm 1966, kỷ niệm NGÀY QUÂN LỰC lần đầu tiên, cũng là ngày kỷ niệm một năm hoạt động của Chính phủ NGUYỄN CAO KỲ, nên ĐẠI HỘI ĐỒNG QUÂN LỰC e ngại nếu tổ chức rềnh rang giữa Thủ đô Saigon, thì có thể bị BÁO CHÍ và các NHÓM ĐỐI LẬP phê phán là phung phí, kiêu binh, nên đã tổ chức rất khiêm tốn trong lãnh địa của Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH (Trại Trần Hưng Đạo, Tân Sơn Nhất). Một số Đơn vị đại diện Hải, Lục, Không quân thuộc Chủ lực Quân, Địa phương quân, Nghiã quân, và Cảnh sát Quốc gia, được điều động về tham dự trong tinh thần đoàn kết HUYNH ĐỆ CHI BINH thắm thiết. (Lúc đó Tôi là Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Trung Ương Địa phương quân và Nghĩa quân, trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH tại Saigon, do Đại tá Trương văn Xương làm Chỉ huy trưởng.) Đặc biệt trong cuộc duyệt binh này, có một hình ảnh rất ngộ nghĩnh dễ thương không bao giờ quên được là, Tướng VĨNH LỘC cùng Bộ Tham mưu Quân đoàn II từ PLEIKU về tham dự, ai cũng choàng ra ngoài bộ quân phục chiếc áo SẮC PHỤC THƯỢNG miền Cao nguyên Trung phần Việt Nam, và ngồi trên lưng những con ngựa vùng Cao nguyên nhỏ thó, chớ không ngồi trên những chiếc xe Chỉ huy có cần Ăng-ten như các vị Tư lệnh khác.

B.- Năm 1967, để cùng toàn dân hân hoan đón mừng NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HOÀ sắp ra đời vào tháng 10, NGÀY QUÂN LỰC kỷ niệm lần thứ 2 được tổ chức rầm rộ trên Đại lộ TRẦN HƯNG ĐẠO, suốt từ dọc Bến Bạch Đằng trước Bộ Tư lệnh Hải quân, qua Công viên Quách thị Trang trước chợ BẾN THÀNH Saigon vào tận CHỢ LỚN. Một đặc điểm đáng ghi nhớ về ngày kỷ niệm Quân lực lần thứ 2 này là, việc xây dựng đồng loạt những Tượng đài THÁNH TỔ các Quân Binh Chủng và Ngành chuyên môn trong QLVNCH, Địa phương quân - Nghĩa quân, và Cảnh sát Quốc gia, tại tất cả các Công viên lớn trong Thủ đô SAIGON, để Đồng bào và Du khách ngoại quốc có dịp ghé Saigon chiêm ngưỡng chụp hình kỷ niệm. Việc xây dựng các Tượng đài này còn có mục đích quan trọng khác là chiếm hết các công viên lớn, để các nhóm chống đối Chính Phủ hồi đó, không còn nơi dựng các đài kỷ niệm hay hình tượng các cuộc tranh đấu và các nhân vật họ tung hô, thần thánh hoá.

C.- Sau Quốc hận 30-4-1975, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Saigon đã xẩy ra một sự việc thật quan trọng không bao giờ quên được là, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM không được phép tổ chức lễ quy mô, trọng thể để vinh danh hơn 1OO VỊ TỬ ĐẠO VIỆT NAM ĐƯỢC PHONG THÁNH theo lệnh của Toà Thánh Vatican, chỉ vì ngày 19 tháng 6 là ngày kỷ niệm của QLVNCH thuộc Chế độ Saigon cũ. (Đây là lời của Đại diện Chính quyền cộng sản địa phương giải thích cho một vị Linh Mục cư ngụ tại Nhà Thờ 3 Chuông (Saint Thomas) Phú Nhuận, Saigon. Ngài đã nói lại cho biết nhân dịp Tôi ghé thăm và tâm tình về các truyện thời sự). Vị Linh mục khả kính này quen Tôi từ hồi còn bị giam chung trong Trại Z30D quận Hàm Tân tỉnh Thuận Hải. Ngài nguyên là Giáo sư thuộc một Dòng tu của Thiên Chúa Giáo tại Thủ Đức trong lãnh thổ tỉnh Gia Định, bị giam cả chục năm trời chỉ vì một tội “âm mưu vượt biên” mà chính quyền địa phương gán cho Ngài. Thực ra Ngài không bao giờ có ý định vượt biên, mà chỉ cải trang mặc đồng phục cán bộ Việt cộng, để di chuyển được dễ dàng đến các nơi xa xôi hẻo lánh gặp “con chiên” thừa hành Mục vụ theo chức năng Linh mục mà thôi.

D.- Suốt 20 năm qua, định cư tỵ nạn cộng sản tại khu Little Saigon Quận Orange Nam California (Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản), có dịp được tham gia nhiều kỳ tổ chức Lễ kỷ niệm NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6, Tôi đã ghi nhận được một số kỷ niệm xúc động không sao quên được sau đây:

D1- Năm 1994, Tổng Hội Ái hữu Chiến tranh Chính trị QLVNCH Hải ngoại tại Nam California, được các Hội đoàn Ái hữu Quân đội các Quân Binh chủng khác ủy nhiệm đứng ra phối hợp tổ chức NGÀY QUÂN LỰC tại GARDEN GROVE PARK, rất rầm rộ, có phi cơ bay trên nền Trời Quận Orange kéo theo Đại kỳ Việt Nam Cộng Hoà (nền vàng 3 sọc đỏ), có Cựu chiến binh Hoa Kỳ nhẩy dù xuống ngay vị trí hành lễ mang theo Quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà. Buổi lễ được rất đông Đồng hương tỵ nạn CSVN hưởng ứng tham dự, điều này chứng tỏ rằng TÌNH QUÂN DÂN CÁ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ chưa hề phai lạt sau bao nhiêu năm lưu vong. Một hiện tượng khác cũng rất đặc biệt là, lần đầu tiên được cả chục vị Tướng nguyên thuộc Hải, Lục, Không quân QLVNCH và Phu nhân, đang cư ngụ tại các vùng thuộc Quận Orange, Quận Los Angeles, và Quận Riverside cũng đến tham dự. (Lúc đó Tôi là Phó Chủ tịch Ngoại Vụ của Ban Chấp hành Tổng Hội Ái hữu Chiến tranh Chính trị Hải ngoại tại Nam California, do cố Trung tá Nguyễn Ngọc Thông làm Chủ tịch Tổng hội.)

D2- Năm 1995, Hội Ái hữu Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ bị QGVN Nam California, đến lượt được giao trách nhiệm phối hợp tổ chức NGÀY QUÂN LỰC, đồng thời vận động thành lập LIÊN HÔI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA NAM CALIFORNIA. Liên Hội đã được thành lập và Ngày Quân lực được tổ chức tại Công viên trước Toà Thị Chính Thị xã Westminster. Lần đầu tiên trong lịch sử tỵ nạn cộng sản tại Nam California, người ta thấy lá QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA được trang trọng kéo lên song hàng với lá QUỐC KỲ HOA KỲ, ngay tại các cột cờ danh dự trước Toà Thị Chính của Thị xã Westminster, mặc dù Chính phủ Hoa Kỳ đã lập bang giao với cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, Hội đồng Nghị viên Thành phố Westminster cũng đã đọc bản QUYẾT NGHỊ công nhận NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19 THÁNG 6 là một biến cố được ghi thêm vào danh sách các ngày kỷ niệm của Thành phố Westminster. Các Sự kiện này đã làm Tôi và mọi người có mặt trong buổi lễ, xúc động nghẹn ngào, rưng rưng lệ, xót xa cho hoàn cảnh đại nạn của dân tộc VIỆT NAM chúng ta ở trong nước, đang còn phải chịu đựng sự cai trị tàn bạo vô nhân đạo của Đảng và Bạo quyền Việt cộng. Đài phát thanh BBC bên Anh quốc, cũng loan tin phóng sự buổi lễ này trong giờ phát thanh tiếng Việt của họ về Việt Nam, cho mọi người trong nước và trên toàn Thế giới cùng biết.

Nguyễn-Huy Hùng (Khoá 1, Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam) trình bầy ý nghĩa Ngày Quân lực 19 tháng 6.

3- Đặc biệt năm 1999, ông FRANK FRY Thị trưởng của Thành phố Westminster được mời đến tham dự NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6, trong lời phát biểu ý kiến ông đã kêu gọi phát động việc gây quỹ xây dựng tại Thị xã Westminster một TƯỢNG ĐÀI KỶ NIỆM CÁC CHIẾN BINH HOA KỲ VÀ VIỆT NAM CỘNG HOÀ đã hy sinh trong cuộc chiến chống cộng sản để bảo vệ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Ông ta hăng hái làm việc này để giữ lời hứa với cử tri người MỸ GỐC VIỆT từ mùa Thu năm 1996, lúc ông ta đến vận động tranh cử chức Thị trưởng tại Trung tâm sinh hoạt người Việt Quốc gia trên đường Moran bên hông thương xá Phước Lộc Thọ khu Little Saigon, nhân buổi lễ bàn giao trách vụ Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù nhân Chính trị Nam California giữa Giáo sư Phan Ngô (tiền nhiệm) và Tôi (Nguyễn-huy Hùng tân nhiệm), trước sự hiện diện đông đủ các Hội trưởng thuộc Liên hội Cựu Chiến sĩ VNCH Nam California, Đại diện các Đoàn thể và Đảng Chính trị Việt Nam lưu vong, một số Nhân sĩ Hoa Kỳ, Mỹ gốc Việt, và khoảng 300 anh chị em Cựu Tù nhân Chính trị thuộc Khu Hội Nam California.

Theo dự tính thì Tượng đài phải hoàn tất và khánh thành vào Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2000. Nhưng vì công trình này làm mất thể diện và giảm uy tín của Bạo quyền Việt cộng trước dư luận Thế giới một cách trầm trọng, nên Toà Tổng Lãnh sự Việt cộng tại San Francisco và Toà Đại sứ của chúng tại Hoa Thịnh Đốn đã chính thức gửi văn thư đến Chính quyền Hoa Kỳ lên tiếng phản đối, đồng thời xúi giục bầy mưu cho bọn tay sai trở cờ đón gió muốn hoà hợp hoà giải với chúng, tìm đủ mọi cách gây cản trở làm trì trễ các tiến trình thực hiện tại Thị xã Westminster. Nhưng, với quyết tâm của mọi người (trong đó có cả các vị ĐẠI DIỆN DÂN CỬ thuộc Tiểu bang California và Liên bang Hoa Kỳ) mọi khó khăn đã được giải quyết vượt qua một cách ổn thoả, chỉ có tiến trình thực hiện là không hoàn thành được đúng thời hạn như mong muốn mà thôi.

Ngày 20 tháng 1 năm 2001 (tức là ngày 26 tháng Chạp năm Canh Thìn), tại khu đất Thị xã Westminster dành để xây dựng Tượng đài Chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà, Tổng Hội Sinh viên Nam California đã tổ chức Hội chợ Tết Tân Tỵ (2001), trong chương trình Lễ Khai mạc Hội chợ có ghi một mục quan trọng chính yếu là Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Tượng đài. Rất đông Đồng hương Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các vị Dân Cử và Giới chức Công quyền Hoa Kỳ địa phương đến tham dự.

Năm 2002, mọi thủ tục hành chánh và kỹ thuật được hoàn tất đúng theo đòi hỏi. Trong một buổi họp công khai trước sự hiện diện của quần chúng, Hội đồng quản trị thị xã Westminster đã biểu quyết chấp thuận cho khởi công xây cất Tượng đài. Việc đấu thầu lựa chọn công ty đảm nhiệm xây cất được thực hiện kỹ lưỡng, và ngày 29 tháng 4 năm 2002, thị xã Westminster và Ủy ban xây dựng tượng đài long trọng tổ chức “Lễ xới đất” khởi công xây dựng khu CÔNG VIÊN TỰ DO. Ngày 23 tháng 9 năm 2002, pho tượng 2 Chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà được di chuyển từ xưởng đúc của điêu khắc gia Nguyễn Tuấn tại Laguna Beach về thị xã Westminster, để an vị trên đài nơi chính giữa CÔNG VIÊN TỰ DO (Sid Goldstein Freedom Park) đường All American Way (tên cũ là đường Monroe).

Năm 2003, Lễ khánh thành CÔNG VIÊN TỰ DO, trong đó có TƯỢNG ĐÀI CHIẾN BINH HOA KỲ-VIỆT NAM CỘNG HOÀ hiên ngang đứng trước 2 cột cao trương cờ Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng hòa (nền vàng 3 sọc đỏ) tung bay, và lư hương vĩ đại với ngọn lửa thiêng bập bùng cháy quanh năm suốt ngày đêm, đã được tổ chức trọng thể vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 4. Cũng kể từ ngày đó Công viên mở cửa đón khách thập phương đến chiêm ngưỡng nườm nượp quanh năm. Đây là một Tượng đài di tích lịch sử vĩ đại có một không hai trên Thế giới, được những người yêu chuộng Tự do Dân chủ Nhân quyền đóng góp hoàn thành đúng mốc thời gian giao điểm giữa 2 Thế Kỷ 20 và 21. Đặc biệt là trong số những người được Ban tổ chức mời lên phát biểu trong buổi lễ khánh thành có Tướng Lâm Quang Thi.

Tượng đài Chiến binh Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hoà tại Thị xã Westminster đem lại niềm vinh dự lớn lao cho Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà, là biểu tượng cho gương hy sinh và tinh thần chiến đấu kiên trì bất khuất của những người Chiến sĩ yêu chuộng Tự do Dân chủ và Hoà bình của Nhân loại, và làm sáng danh CHÍNH NGHĨA của QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA trong cuộc chiến chống cộng sản Quốc tế từ tháng 6 năm 1949 đến 30 tháng 4 năm 1975 trên đất nước Việt Nam, tiền đồn của Thế giới Tự do ngăn cản làn sóng cộng sản Quốc tế lan tràn xâm chiếm toàn vùng Đông Nam Á Châu và Thái Bình Dương.

Tượng đài Chiến binh Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hoà tại Thị xã Westminster vĩnh viễn hiện diện xuyên thời gian để nhắc nhở những ai trong quá khứ đã từng khoác áo lính Việt Nam Cộng Hoà, hay không khoác áo lính nhưng đã cùng đứng dưới lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ chiến đấu chống cộng sản xâm lăng để bảo vệ hạnh phúc cho dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, phải luôn luôn nhớ rằng TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUỐC GIA DÂN TỘC VIỆT NAM CHƯA HOÀN THÀNH. Phải luôn luôn sáng suốt, đừng để bả lợi danh và những tiếng nỉ non tâng bốc ngọt ngào của bọn Việt cộng gian xảo và tay sai đón gió trở cờ (kẻ thù của dân tộc) lôi cuốn, mà có những hành động và lời nói giúp cho chúng tồn tại lâu hơn nữa để tiếp tục hại dân hại nước. Hãy dứt khoát hăng hái kiên trì tiếp tay hỗ trợ liên tục về mọi mặt cho đồng bào trong nước, vùng lên loại bỏ bọn chúng sớm chừng nào hay chừng nấy, để cho quốc gia dân tộc Việt Nam sớm có Tự do, Dân chủ, và Nhân quyền được tôn trọng.

Cá nhân Tôi đã được cái vinh dự hoà đồng cùng hơn 20,000 đồng hương Việt Mỹ tham dự buổi Lễ Khánh thành Tượng đài vào trưa ngày 27 tháng 4 năm 2003, nên đã cảm tác mấy vần thơ kỷ niệm dưới đây, xin ghi lại để chư Vị cùng thưởng thức:

“ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG BẤT TỬ”

Quận Cam nắng Hạ chan hoà,
Bên nhau Việt Mỹ trẻ già hân hoan.
Cờ Hoa xen lẫn cờ Vàng,
Tung bay mở hội nghiêm trang đón mừng.
Tượng hai Chiến sĩ Anh Hùng,
Hiên ngang bất tử đứng cùng thời gian.
Gương hy sinh rạng mây ngàn,
Bao năm chiến đấu gian nan vì đời.
Tự do rạng toả nơi nơi,
Nhân quyền, Dân chủ, người người hưởng chung.
Trọng thay nghiã khí kiêu hùng,
Khác da khác giống nhưng cùng ước mơ.
Mơ toàn nhân loại an hoà,
Công bằng , bác ái, nhà nhà ấm no.
Tình thương dâng ngát muôn hoa,
Hoà đồng Sắc Tộc Mầu Da Giống Nòi./.

Để thay lời kết luận, cũng đồng thời trả lời cho những ai còn thắc mắc, vì sao thua trận phải lưu vong tỵ nạn mà hàng năm vẫn còn tổ chức kỷ niệm một Quân lực không còn sự hiện diện. Tôi xin phép dùng bài Thơ sau đây, nói lên tâm trạng của người Cựu Chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà:


TRÁCH NHIỆM CHƯA HOÀN THÀNH.

Bao năm nếm mật nằm gai,
Dấu giầy đo bước sông dài, rừng sâu.
Ngày đêm lận đận ải đầu,
Vì Dân đâu ngại dãi dầu gió sương.
Dốc lòng bảo vệ Quê hương,
Chống loài Qủy Đỏ Bắc phương bạo tàn.
Bốn mùa chiến đấu hiên ngang,
Giúp Dân xây dựng Xóm Làng yên vui.
Trớ trêu Tai kiếp Giống nòi,
Đồng minh phản bội, chơi vơi bẽ bàng.
Hoạt đầu Lãnh tụ hai mang,
Buộc quân buông súng đầu hàng cầu vinh.
Ô danh bại Tướng bán mình,
Thế gian nguyền rủa, miệt khinh đời đời.
Thương Dân bỏ xác biển khơi,
Xót Quân lao khổ, giữa nơi ngục tù.
Hận thù chồng chất Thiên thu,
Non sông tan tác, xác xơ tình người.
Tha phương trăn trở khôn nguôi,
Đồng lòng hiệp sức muôn người chung lo.
Dẹp tan Cộng đảng vong nô,
Cùng nhau dựng lại cơ đồ Việt Nam./.

Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ.

NGUYỄN-HUY HÙNG (K1)

Cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng hoà, Phụ tá Tổng Cục trưởng Chiến tranh Chính trị, kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến,

Cựu Tù Chính trị 13 năm lao động khổ sai trong các trại cải tạo của Dảng và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghiã Việt Nam sau ngày Quốc hận 30-4-1975.

"Khi mơ ước mãi không thành hiện thực Sẽ trở thành viên đá tưởng lì trơ Để óc tim ta nặng trĩu không ngờ. Ta hất xuống những thường không thứ Hai tiệm tao đóng cửa, chiều khoảng 6 giờ mày qua nhà tao ăn cơm với cậu Thành." Xe ngừng trước một khu condo mới, khá sang trọng cho Loan xuống. Bóng Loan mờ dần trong làn tuyết mỏng. Xe vừa lăn bánh bỗng ông Thành kêu to: "Dừng lại, cháu cho xe de lại." Con Hằng tưởng ông Thành muốn nói gì với Loan nên hỏi: "Cậu cần gì để cháu gọi điện thoại cho nó trở ra." Rõ ràng ông Thành thấy bóng Loan đi mà người nghiêng nghiêng như tựa vào vai ai vậy! Nhưng lúc xe quay lại thì bóng Loan cũng vừa đi qua khúc quanh. Không biết có phải là ảo giác không? Không cho con Hằng biết, ông Thành nói: "Thôi, khỏi cần cháu..." Trên đường cùng con Hằng trở về nhà, bao nhiêu kỷ niệm về Phú Bài, về Dũng, về Loan lần lượt hiện ra...

Khoảng cuối năm 69, trong đợt bổ xung một số Biệt Kích Quân vừa huấn luyện xong từ Long Thành cho Tiền Doanh 1 Phú Bài, Trung úy Thành để ý ngay đến Dũng. Tướng cao to, tóc cắt ngắn, không giống như các Biệt Kích khác tóc dài đến ót. Vài ngày sau, Trung úy Thành còn được biết Dũng rất giỏi tiếng Anh. Cố vấn toán muốn nó làm thông dịch cho toán nhưng nó không chịu, mặc dù biết rằng lương thông dịch cao gấp 2 gấp 3 lần toán viên. Trung úy Thành có hỏi thì nó nói: "Em muốn làm toán viên cho thoải mái." Mặc dù thời gian này Tiền Doanh Phú Bài cũng có Khu Bưu Chính (KBC) rồi, nhưng các sỹ quan ở Tiền Doanh Phú Bài vẫn mở hộp thư lưu trữ ở bưu điện Huế, mỗi cuối tuần đều ra lấy thư. Trung úy Thành cũng thường gặp Dũng, và thư của nó luôn luôn là cả xấp. Đôi ba lần gặp nó ở các nhà sách lớn, tay ôm cả chồng sách cao. Có một lần Trung úy Thành đang ngồi ở cà phê Lạc Sơn trên đường Trần hưng Đạo với các sỹ quan Tiền Doanh 1 và một vài người bạn mới quen ở Huế, thì thằng Dũng và bạn gái nó đi đến tìm bàn để ngồi. Một trong những người bạn mới trong đám chợt gọi: "Dũng, mày đi lính rồi à? Chà, lại đi lính thứ dữ nữa, hèn gì năm nay không thấy mày ghi danh." Dũng chưa kịp trả lời thì Trung úy Hạnh đang ngồi chung bàn lên tiếng: "Ở đây chỗ quan ngồi, lính tráng đi chỗ khác." Trung úy Thành thấy mặt thằng Dũng giận tái đi. Bạn gái đi cùng với nó cũng ngại ngùng, lúng túng. Ông bèn vội kéo nó đi tìm bàn khác. Người bạn trai của thằng Dũng cũng đứng lên đi theo. Dũng giới thiệu bạn gái nó tên Loan, vừa ra thăm nó chiều qua. Hèn chi ông Thành có ký giấy phép cho nó. Qua các câu chuyện, Trung úy Thành biết được là Dũng đang học năm thứ nhì Khoa Học thì bỏ đi lính với người bạn gốc Huế đang học chung với nó ở Sàigòn. Biệt Kích ở Phú Bài Trung úy Thành biết có đứa có bằng Trung Học hay Tú Tài, nhưng chưa thấy có đứa nào đã học qua đại học cả. Kể từ đó, ông thường xuống phòng toán nó để tìm hiểu động cơ nào khiến nó bỏ học tình nguyện đi lính. Câu chuyện nó kể nghe thật thương tâm. Ba nó là Chi Cục Trưởng một Chi Cục Cảnh Sát ở miền Tây. Tết Mậu Thân, xe Ba nó đi công tác ở một xã cách xa quận bị Việt Cộng phục kích. Cả 5 người trên xe đều chết hết. Một điều khiến thằng Dũng căm hận là Ba nó và các người trên xe đều bị VC chặt đầu, chặt tay, đâm nát mình mẩy. Nó căm thù VC từ đấy. Và để trả thù, thằng Dũng chọn vào Biệt Kích. Mỗi cuộc hành quân nào trở về, dù có chiến công hay không, cả toán đều nể phục đức tính gan lỳ của thằng Dũng. Một lần Quân Trấn Huế gọi máy xuống Phú Bài cho biết, là có bắt mấy quân nhân Tiền Doanh 1 đánh lộn với lính bộ binh. Trung úy Thành vội chạy lên đồn Quân Cảnh Huế thì thấy Dũng và 3 đứa nữa ở cùng toán đang bị giam ở đó. Phía bên lính bộ binh, ngoàỉ 3, 4 tên lính, còn có một ông Thiếu úy cũng đang bị giữ ở đó. Viên Thiếu úy thì môi bị sưng vù, 1 bên mắt bị bầm tím. Hỏi ra câu chuyện thì được biết, đây là quán cà phê quen. Tụi toán thằng Dũng mỗi lần lên Huế đều đến uống. Hôm nay tụi nó đang ngồi thì nhóm lính bộ binh đến kiếm chuyện gây lộn. Đang xô đẩy nhau thì viên Thiếu úy lấy súng ra định bắn. Thằng Dũng tiến đến đoạt súng sau khi viên Thiều úy này nhắm bắn vào nó nhưng bị nó khóa tay, viên đạn bắn lên nóc nhà. Theo lời bà chủ quán cà phê thì phía bên lính bộ binh gây chuyện trước, nhưng có điều bà không hiểu là tại sao ông Thiếu úy đã bị tước súng rồi mà còn bị thằng Dũng đánh đến bể môi, bầm mắt đến thế. Nhìn viên Thiếu úy trắng trẻo, to con, cũng có để râu mép, Trung úy Thành thấy viên Thiếu úy này giống Trung úy Hạnh như đúc. Và câu trả lời cho bà chủ quán cà phê được giải tỏa. Chắc căm giận Trung úy Hạnh hôm trước ở cà phê Lạc Sơn nên thằng Dũng dồn hết cơn tức lên viên Thiếu úy này. Trung úy Thành bèn dàn xếp với viên Thiếu úy: "Anh đi chơi, đánh lộn mà còn nổ súng nữa. Nếu biên bản đồn Quân Cảnh trình lên ông Tư Lệnh Sư Đoàn thì tôi nghĩ ông ấy không để yên cho anh đâu." Suy nghĩ một hồi lâu, viên Thiếu úy đồng ý bãi nại. Trung úy Thành cũng xin ông Quân Trấn Trưởng cho lãnh nhóm thằng Dũng về, nói là về trại sẽ nhốt vào conex.

Trên đường về trại, Trung úy Thành nghe tụi nhỏ bàn tán là thằng Dũng nó có nghề, nếu không phải Thiếu Lâm Tự thì cũng là võ Bình Định khi 1 mình nó đánh 4, 5 thằng té hết. Trung úy Thành dạo còn học Trung Học cũng có 2, 3 năm học võ, nghe nói thằng Dũng một mình đánh ngã 3, 4 đứa nên ông cũng nôn, muốn biết nó học võ ở lò nào. Tối hôm đó, ông gọi bọn thằng Dũng lên câu lạc bộ để hỏi nó cho biết. Khi được hỏi nó học môn võ nào, và sư phụ của nó là ai thì thằng Dũng trả lời là nó cũng không biết! Trung úy Thành ngạc nhiên hỏi: "Anh học ở đâu và ai dậy anh, anh phải biết, phải nhớ chứ?" Thằng Dũng bèn chậm rãi kể: "Về tên tuổi của thầy, em cũng không biết. Về môn phái thì em đoán là xuất phát từ Bình Định." – "Em học võ của ông thầy đó bao lâu mà không biết tên, và cả môn phái cũng đoán chừng là võ Bình Định, sao kỳ lạ vậy?" Trung úy Thành nóng nảy hỏi. Không đợi thằng Dũng trả lời, một thằng trong toán cũng nóng nảy hỏi chặn: "Trời đất! Nhìn mày ra tay đánh ngã một lúc 4 tên thì tay nghề cũng phải 3, 4 năm. Trong một thời gian dài như vậy mà mày không hỏi ông thầy tên gì thì bố tao cũng không hiểu nổi?" Mọi người im lặng để chờ nghe thằng Dũng trả lời. Thằng Dũng nói: "Không biết em phải bắt đầu từ đâu đây... Khoảng đâu cuối năm 65, một đêm cũng khuya, trên đường từ Tân Định về nhà em ở đuờng Nguyễn tri Phương trong Chợ Lớn, đi gần tới khoảng trường đua thì em thấy một xe nhà binh đụng lật một chiếc xích lô máy. Xe nhà binh bỏ chạy luôn! Em dừng xe Honda lại thì thấy ông lái xe xích lô máy tay chân mặt mày đầy máu. Có lẽ một chân bị trặc hay gẫy gì đó nên ông ấy không đứng dậy được. Giờ đó đường vắng hoe nên em không biết gọi ai cứu giúp, hay gọi xe cứu thương được. Ông cản không cho em chở ông vào nhà thương, và sau đó nhờ em kéo chiếc xích lô máy vào bên lề cỏ. Xe bị gẫy bánh sau không chạy được, rồi ông nhờ em chở ông về nhà. Cũng may ông còn ráng gượng đứng dậy được để ngồi lên xe em chở về. Nhà ông ở Phú Thọ Hòa, khu vực có nhiều lò ve chai của người Tàu. Nhà ông ở trong ngõ sâu quanh co, nhưng đường cũng đủ rộng cho một chiếc xe hơi nhỏ chạy được. Cây cối như ở nhà quê, nhà nào cũng có một miếng vườn nhỏ nên nhà này cách nhà kia cũng vài chục thước. Về đến nhà, bà vợ tiếp tay đỡ ông vào nhà, dùng khăn ấm lau tay chân và mặt mũi ông. Bây giờ ông mới nắn chân trái và nói: "May quá... Chỉ bị bong gân thôi, không bị gẫy!" Lúc đó em mới có dịp nhìn kỹ ông mặt mũi rất phương phi, trắng trẻo, thân hình rắn chắc, không giống dân lao động chút nào. Còn bà vợ thì rất đẹp, quá đẹp là khác. Tuy ngôi nhà là nhà gỗ, lợp tole, nền tráng xi măng, bàn ghế trong nhà cũng là loại thường, nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Có điều em quên không nói là 2 vợ chồng ông nói chuyện với nhau thường dùng tiếng Pháp, ngay lúc em vừa mới gặp và luôn cả những năm sau này cũng vậy. Em nghe thì cũng hiểu là những câu đối đáp thông thường thôi, chớ không phải là họ không muốn cho em biết. Chắc có lẽ họ dùng tiếng Pháp thường xuyên nên quen miệng đó thôi. Trước khi em từ giã ra về, ông bà cám ơn em đã giúp và mời em Chúa Nhật tới đến nhà chơi. Trước khi em về, tuy đã khuya nhưng nghe ông kêu bà xã lấy xe đạp chạy đi nhờ một người quen nào đó lo chiếc xe xích lô dùm cho ông." Nghe thằng Dũng kể chuyện tình tiết rất hấp dẫn, một đứa trong toán hỏi: "Mày nghe họ nói chuyện, biết họ là người miền nào không?" – "Nghe giọng ông chồng thì là giọng người miền Trung. Nhưng tao dở lắm, không phân biệt được giọng nào là Huế, giọng nào là Đà Nẵng, là Hội an, là Nha Trang... Còn bà vợ thì thường xuyên nói tiếng Pháp. Nói tiếng Pháp thì làm sao tao biết được bả ở miền nào?", Dũng trả lời. Trung úy Thành cũng nôn nóng hỏi: "Rồi làm sao mà anh được ổng nhận làm đệ tử?" Dũng nói: "Chúa Nhật đó em đến nhà ông. Suốt mấy ngày trước, em cứ nôn nóng chờ đến ngày Chúa Nhật, chắc có lẽ có duyên làm học trò của ổng sau này. Ông bà mời em ăn bún bò Huế. Trong lúc ăn, ông hỏi em về gia đình, về học vấn, về bạn bè... Em có cảm tưởng như đang nói chuyện với một ông thầy giáo! Mấy hôm truớc, vì đến nhà vào ban đêm nên em không nhìn thấy trên bàn ở phòng khách có một thanh kiếm để trên giá. Cây kiếm rất đẹp, để trên một giá gỗ mun đen. Nhìn là biết là kiếm qúy, giá gác kiếm cũng là loại gỗ qúy. Em cầm 2 tay nhấc lên thấy rất nặng. Thân kiếm và cán đều làm bằng loại thép đen. Nặng như thế này thì người cầm phải có sức khỏe thâm hậu mới cầm được. Em khen là thanh kiếm này chắc qúy lắm. Ông cười mà không trả lời. Đang nói chuyện lanh quanh về các loại đao kiếm cùng các môn võ trên thế giới, và các loại binh khí từ xưa đến nay, bỗng nhiên ông hỏi là em có muốn học võ không? Em trả lời là em thích lắm, nhưng thích võ Việt Nam hơn là Nhu Đạo, hay Thái Cực Đạo. Ông bảo nếu em thích học võ thì đợi vài hôm chân ông lành trở lại, ông sẽ dạy em. Em cũng hơi ngạc nhiên, vì trông ông như là một ông giáo hay một nhà trí thức nào đó, đâu có dáng gì là võ sư đâu? Nhưng nghĩ đến thanh kiếm qúy ông có thì em không suy nghĩ gật đầu ngay. Ông hẹn em ngày Chúa Nhật 2 tuần sau, khoảng buổi trưa em đến để bắt đầu học. Hai tuần sau em đến thì thấy ông đã đi lại gần như bình thường. Sau khi hỏi em một lần nữa là có quyết định học võ không, em gật đầu thì ông bắt em phải tuân thủ những điều sau đây: Gọi 2 ông bà là cô chú, không cần biết tên, và không đem việc ông nhận dạy võ nói cho ai biết, kể cả người trong gia đình. Chỉ đến nhà ông học võ trong những ngày giờ ông đã ấn định, ngoài ra những giờ khác có nhu cầu gì cũng không được đến. Vì em đi học ở trường vào buổi sáng nên ông sẽ dậy em chiều thứ Ba, thứ Năm, và thứ Bảy, khoảng sau 6 giờ chiều. Em thấy những điều kiện chú đưa ra bình thường nên em chấp nhận. Những ngày đầu, chú dạy em cách đứng tấn rồi đến các thế đỡ, thế đá. Đặc biệt là chỉ có dậy một mình em thôi nên chú hướng dẫn rất cặn kẽ và tỷ mỉ. Dậy cách người ta đánh mình thì phải đỡ như thế nào, và phản đòn lại như thế nào. Đặc biệt là chú chỉ những thế đánh và thế đỡ không bao giờ có tên như "Thanh Long Quá Hải", "Mãnh Hổ Xuất Sơn", hay là gì gì đó mà mình thường đọc trong truyện Tàu . Dạy cách thở hơi cho thật dài để tập luyện lâu cũng không thấy mệt. Em cứ một tuần 3 ngày đến học, những ngày không đến thì em dợt ở nhà cho nhuần nhuyễn. Học được hơn 1 năm thì chú bắt đầu cho dợt với chú. Học cách này rất mau tiến bộ. Học các huyệt đạo trên người, chú tận tình chỉ dẫn cho đến lúc em hiểu tường tận rồi chú mới chỉ thế khác. Được đâu khoảng hơn 2 năm, một buổi chiều em đến như thường lệ. Lúc em chạy xe ngang qua quán nước nhỏ trong xóm gần nhà chú thì bà Tư chủ quán ra chận xe em lại nói: "Cậu gì, cậu gì đó, đừng vô nhà chú Hai. Sáng nay Cảnh Sát đến vây nhà nhưng cô chú Hai đã bỏ trốn đi mất rồi!" Quán bà Tư cách nhà chú khoảng hơn 100 thước. Hôm nào tập mệt ra về em thường ghé đó uống nước dừa, hay hôm nào đến sớm em cũng vào quán ngồi chờ đúng giờ mới vào nhà chú. Bà Tư lại nói thêm: "Mới cách đây mấy tiếng có một ông đến nhà chú Hai cũng bị Cảnh Sát bắt bỏ lên xe cây chở đi rồi. Cảnh Sát ngồi canh ở đây từ sáng đến giờ, mới bỏ đi khoảng hơn nửa tiếng thôi." Em nghe nói cũng run quá, vội quay xe chạy nhanh về nhà." Một thằng trong toán lên tiếng: "Chắc ổng bã là Việt Cộng!" Trung úy Thành nói: "Chuyện nghe ly kỳ hấp dẫn quá, nhưng tao không nghĩ ông bà này là Việt Cộng đâu." Quay sang thằng Dũng, Trung úy Thành hỏi: "Ông bà khoảng chừng bao nhiêu tuổi?" – "Em đoán chú khoảng 50 tuổi, còn cô thì nhỏ hơn." – "Tao nghĩ 2 ông bà này chắc nằm trong đảng phái đối lập nào đó với chánh quyền. Việc ông ta chạy xích lô là để che mắt chính quyền thôi. Dân mà nói tiếng Tây nếu không phải là đi du học về thì cũng là thành phần trí thức, bọn họ thường có cảm tình với Mặt Trận Giải Phóng. Cảnh Sát đã theo dõi họ nhiều ngày, chắc cũng biết thằng Dũng thường đến nhà này học võ.

Thằng Dũng không bị Cảnh Sát bắt thì nhiều phần ông bà này không phải là VC rồi, mà sau đó em có thấy báo chí đăng tin về sự việc này không?" – "Dạ không!" Trung úy Thành trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Trong thời gian 2 năm em đến học võ có thấy cử chỉ gì lạ của 2 người này không? Và sau này em có quay lại xem họ có trở về lại nhà không?" – "Em sợ đâu có dám quay lại nhà cô chú làm gì, nhưng trong 2 năm đến học võ, em thấy những ngày em đến học cô đều ở nhà, nhiều phần là cô không có đi làm. Vài tháng sau khi em đến học thì thấy chú chạy xích lô máy lại. Em có hỏi sao chú không chạy taxi cho đỡ nguy hiểm và có tiền nhiều hơn? Chú cười nhưng không trả lời. Em thấy đời sống của cô chú cũng khá sung túc, đầy đủ. Chắc tiền kiếm được do chạy xe không đủ đâu."

Một đứa trong toán hỏi thằng Dũng: "Trong thời gian học võ, anh có lên đài tranh tài không?" Thằng Dũng nói: "Buổi sáng nay, đây là lần thứ hai tao mới dùng võ." Thằng Dũng cho biết là má nó có vựa cá ở Cầu Ông Lãnh. Một hôm má nó nói là bọn ma cô làm tiền, và làm khó dễ như hăm các lái cá không được bán cho vựa của má nó, hay là ngăn cản không cho các công nhân làm việc cho má nó. Thằng Dũng đi tìm tên ma cô đầu sỏ để hỏi chuyện. Tên này là lính đào ngũ, nó có vết thẹo ở trán nên có tên là Út Thẹo, không biết là có thẹo trước hay sau khi đi lính. Thằng Dũng đến gặp bọn du côn ở một quán cà phê. Nó định nói phải quấy với bọn đó thì thằng Út Thẹo đứng lên nói: "Nếu mày đánh thắng tao, tao sẻ không làm khó dễ má mày nữa. Thế là cả bọn đi tìm một khoảng đất rộng để thử tài. Chưa kịp ra điều lệ thì thằng Út Thẹo nhảy tới đánh vào mặt thằng Dũng và đồng thời đá liên tiếp, bắt buộc thằng Dũng né tránh, lùi 2, 3 bước về phía sau. Bọn đàn em của Út Thẹo vỗ tay, cổ võ ầm ĩ. Sau khi qua lại, đỡ vài thế cũa Út Thẹo, thằng Dũng biết thằng này chỉ ỷ vào sức mạnh và liều thôi, chớ nó không có nghề. Sau một thế đá của Út Thẹo, thằng Dũng lao vào nhập nội, khóa tay và kẹp cổ dìm đầu Út Thẹo xuống, làm nó hết đường cựa quậy. Một thằng đàn em Út Thẹo nhảy vào định cứu bị thằng Dũng đá tạt ngang, thằng đó ôm bụng té ngồi xuống. Thằng Út Thẹo kêu lên: "Tụi bây ngừng hết, bây giờ anh Dũng là đại ca!" Thằng Dũng buông tay ra, nó và Út Thẹo bắt tay nhau nhưng thằng Dũng từ chối không muốn làm đại ca, chỉ muốn là tụi nó giữ trật tự, đừng để bọn ma cô khác đến quấy rầy những người buôn bán, và chỉ nhận thù lao vừa phải thôi. Một thằng trong toán nói: "Sao anh Dũng không nhận làm đại ca? Anh có nghề, anh mà làm đại ca chắc tụi thằng Lâm Thợ Điện, hay Đại Ca Thay cũng không bằng anh." Một thằng khác tiếp lời: "Sao mầy dành "ngu" hết vậy. Anh Dũng có học, đâu có làm du đãng được." Thằng kia suy nghĩ rồi nói: "Ừ hén!" Trung úy Thành mỉm cười khi thấy mấy thằng trong toán thằng Dũng không còn mày tao với nó nữa. Vài tháng sau đó, Tiền Doanh 1 Phú Bài có nhận được văn thư từ Bộ Tổng Tham Mưu cho biết, những binh sỹ nào có bằng Tú Tài trở lên là tài nguyên quốc gia, phải tham gia vào hàng ngũ sỹ quan. Trung úy Thành cho thằng Dũng biết tin này, và khuyên nó muốn trả thù cho ba nó thì nó phải đi sỹ quan, sau này thăng tiến lên mới có nhiều cơ hội để trả thù. Thằng Dũng nhận lời, nhưng nó nói: "Trung úy cho em vài tuần nữa... Bạn gái em sắp từ Đà Lạt lên chơi, rồi em sẽ về trình diện Sở."

Nhưng ba hôm trước khi bạn gái nó lên tới thì toán thằng Dũng nhận được lệnh hành quân. Nó năn nỉ quá nên Trung úy Thành cũng đồng ý cho nó đi chuyến hành quân này, vì ông thấy nhiệm vụ hành quân lần này chỉ là đi quan sát thôi. Hơn nữa, vùng căn cứ địa này cũng không "nóng" lắm. Toán thằng Dũng có nhiệm vụ hành quân 5 ngày, 3 ngày đầu vô sự. Đến sáng ngày thứ tư, vì thời tiết xấu nên FAC (Forward Air Controller) lên vùng hơi trễ, khi liên lạc được với toán thì được biết toán đã chạm địch cách đó hơn 1 tiếng. Trực thăng võ trang và khu trục được điều động lên yểm trợ. Phải gần đến trưa hôm đó toán mới triệt xuất ra được. Kết quả: Toán Trưởng và 1 cố vấn Mỹ bị thương, và toán trở về thiếu mất thằng Dũng. Trung úy Thành ân hận quá, biết vậy dù thằng Dũng có năn nỉ mấy ông cũng không cho nó đi chuyến này. Buổi sáng vừa được tin toán thằng Dũng chạm địch, Trung úy Thành đã vái thầm, xin cho thằng Dũng và cả toán nó được an toàn. Bây giờ thằng Dũng mất tích, ông chỉ còn hy vọng là Trung Đội tiếp ứng xâm nhập vào ngày mai, may tìm ra thằng Dũng không hề gì. Trong quá khứ, đã có nhiều toán viên hay toán trưởng mất tích cả tuần, hay hơn nữa mà còn trở về được. Nhưng ông còn lo nữa là buổi chiều hôm qua bạn gái thằng Dũng từ Đà Lạt đi Air VN đáp xuống phi truờng Phú Bài ở gần trại, có ghé ngoài cổng trại tìm thằng Dũng. Ông cho biết là thằng Dũng đang đi hành quân, 2 ngày nữa sẽ về. Con Loan cho biết nó sẽ ngủ ở khách sạn ngoài đườngTrần hưng Đạo như những lần ra thăm trước, chờ thằng Dũng. Hai ngày sau, con Loan đi xe lam xuống trại để gặp thằng Dũng thì ngoài cổng chính nói là thằng Dũng bị mất tích ngày hôm qua. Vừa nghe xong là con Loan xỉu ngay ngoài cổng chính. Trung úy Thành nghe tin liền nhờ mấy cô bồi phòng dìu con Loan vào trong bệnh xá. Y tá chích thuốc cho nó được khoảng 10 phút sau thì nó tỉnh lại, nhưng như người mất hồn. Trung úy Thành an ủi: "Sáng nay đã có 1 Trung Đội vào vùng hành quân tìm kiếm, em đừng lo quá. Có nhiều trường hợp thất lạc nhưng sau này tìm về được cũng xảy ra hoài." Sau đó, ông đưa con Loan xuống câu lạc bộ ngồi chờ tin tức thằng Dũng. Con Loan ngồi 2 tay chống vào càm, 2 mắt nhìn vào khoảng không, nước mắt chảy dài 2 bên má. Bên cạnh ly nước ngọt nước đá đã tan ra, phần trên ly như là nước lã. Bà chủ câu lạc bộ cứ 10, 15 phút thay cho nó ly nước ngọt khác, nhưng nó cũng không uống ngụm nào. Bà cho người nấu cháo mang ra kêu nó ăn, rồi ngồi xuống khuyên nó: "Em cố ăn để giữ gìn sức khỏe, lo rầu mà còn nhịn đói nữa sẽ sinh bệnh, cậu Dũng về cậu giận đó." Nhưng khuyên cách mấy nó cũng không ăn, không uống. Hình ảnh cô gái ngồi khóc, tay cầm tấm thẻ bài trong bức ảnh "Thương Tiếc" so với hình ảnh con Loan bây giờ không biết hình ảnh nào cảm động hơn? Trong câu lạc bộ lúc đó cũng có nhiều quân nhân đang ăn uống nhưng không khí im lặng khác thường, chỉ nghe được những trao đổi với nhau rất nhỏ. Trung úy Thành 2, 3 lần bước vào câu lạc bộ định an ủi con Loan, nhưng thấy hình ảnh con Loan ngồi bất động như thế nên ông vội bước ra. Buổi chiều có tin Trung Đội tiếp ứng đã tìm thấy xác của thằng Dũng và đưa xác nó về bên bệnh viện Dã Chiến Phú Bài. Lúc buổi sáng nghe tin thằng Dũng mất tích là con Loan đã xỉu liền rồi, bây giờ mà cho con Loan biết tin thằng Dũng chết thì không biết phản ứng nó sẽ như thế nào đây? Trung úy Thành bước vào câu lạc bộ nói với con Loan: "Có tin của Dũng rồi! Không biết Dũng như thế nào, nhưng Dũng đang nằm bên bệnh viện Dã Chiến Mỹ, ở phi trường Phú Bài." Ông Thành chở con Loan và mấy toán viên toán thằng Dũng qua bệnh viện. Đến nơi, Trung úy Thành tính trước sau gì cũng phải cho con Loan biết nên ông nói: "Loan, em bình tĩnh nghe anh nói: Dũng đã mất, anh có lời chia buồn với em." Đang đón chờ phản ứng khác thường của con Loan khi nghe tin dữ này nhưng ông Thành nghe con Loan nói: "Thấy cử chỉ của anh, cũng như nghe nói là anh Dũng đang ở bên bệnh viện thì em đã đoán ra anh Dũng đã mất rồi. Nhờ anh xin bệnh viện cho em nhìn mặt anh Dũng lần cuối." Lúc này xác thằng Dũng còn nằm trong "body bag", chờ nhà thương mang ra bỏ trên giường để y tá lau chùi sạch sẽ. Vì phần bụng thằng Dũng bị lựu đạn nổ tung không còn ruột gan gì hết nên bệnh viện cho lấy drap đậy lại. Lúc nãy ở bên ngoài thấy con Loan còn bình tĩnh, nhưng vào đây vừa thấy xác thằng Dũng nó lại qụy xuống và xỉu luôn. Lại một màn y tá chích thuốc cho nó tỉnh lại. Trung úy Thành kêu một đứa trong toán đón xe lam về trại, nói với Đại Đội Thám Sát là ông cần 2 bà xã của đứa nào đó trong toán, tình nguyện đi ra ngoài khách sạn với con Loan đêm nay. Ông sợ con Loan quẫn trí làm bậy thì khổ nữa. Xe về đến trại thì thấy 3, 4 bà tay cầm túi xách đứng chờ rồi. Trung úy Thành nói: "Chỉ cần 2 người hôm nay thôi. Ngày mai 2 người khác có thể lên thay 2 người kia về." Đến khách sạn, ông Thành dặn 2 bà là lúc nào cũng phải có một người luôn luôn bên cạnh Loan. Ông sai một toán viên đi theo, chạy đi mua sữa và bánh lạt để tối 2 bà khuyên con Loan ăn. Ông gặp viên quản lý khách sạn, lo cho phòng con Loan một bình thủy nước nóng. Xong đâu đó, ông cũng không quên nói là đừng để bọn lính tráng say sưa đi tìm gái, quấy rầy phòng con Loan. Viên quản lý liền nói: "Trung úy đừng lo, có gì xảy ra Trung úy đem bắn em cũng được." Trung úy Thành cười nói: "Mong rằng tôi sẽ không phải làm việc đó!" Về đến trại, Trung úy Thành bảo các toán viên toán thằng Dũng chuẩn bị quần áo, giày vớ thằng Dũng để ngày mai tẩm liệm nó, phần còn lại gửi về cho gia đình. Ông cũng được biết là Ban 1 ở trại đã báo tin về Sở, cùng gia đình thằng Dũng và Ban Chung Sự Khu 11 Chiến Thuật sẽ lo việc tẩm liệm thằng Dũng ngày mai. Từ sáng đến giờ này là 7 giờ tối, ông Thành cũng chưa có ăn uống gì. Tô mì câu lạc bộ mang ra ông cũng húp vài muỗng nước rồi bỏ, chỉ uống một tách trà cho đỡ khô cổ thôi. Trưa ngày hôm sau, chuyến Black Bird như thường lệ từ Sàigòn ra có chở theo em gái thằng Dũng. Cô Bích, em gái Dũng cho biết cũng đã thường gặp con Loan. Trung úy Thành cũng mừng là con Loan có người quen thân an ủi. Ban chuyển vận cho biết ngày mai mới có phi cơ chuyển quan tài thằng Dũng về Saìgòn. Sáng hôm sau, quan tài của thằng Dũng được phủ quốc kỳ để trong phòng đợi Air VN. Gần như toàn bộ Đại Đội Thám Sát đều hiện diện. Thằng Bruce cố vấn toán, mặc dù bị thương nơi chân phải chống nạng nhưng nhất quyết từ chối không nằm bệnh viện Đà Nẵng hay bệnh viện Dã Chiến Phú Bài, chờ tin tức thằng Dũng bây giờ cũng có mặt. Tuy 2 đứa chưa làm đám cưới nhưng Trung úy Thành thấy con Loan nó chít khăn tang cho thằng Dũng. Mới có 3 ngày mà con Loan thấy ốm đi rất nhiều. Trong khi chờ đợi phi cơ từ Sàigòn ra, Trung úy Thành giới thiệu toàn thể toán thằng Dũng cho con Loan biết. Trung uý Thành cũng không quên giới thiệu con Loan với cố vấn toán là thằng David, đi hành quân chung với toán thằng Dũng vừa rồi và qua ngày hôm sau, tình nguyện xâm nhập hướng dẫn Trung Đội tiếp ứng đi tìm thằng Dũng thêm một lần nữa. Con Loan ngỏ lời cám ơn tất cả. Lúc này, một toán viên kể cho con Loan nghe diễn tiến chuyến hành quân vừa rồi, nhắc đến hành động dũng cảm và anh hùng của thằng Dũng một mình tình nguyện ở lại truy cản cho cả toán chạy thoát khi lực lượng địch đông gấp 4, 5 lần tấn công. Sau 3 ngày hành quân, toán chỉ phát hiện những con đường mòn mới, được xử dụng hằng ngày. Có thể là địch cũng gần đâu đây cho nên toán luôn cảnh giác. Sáng hôm sau, khi di chuyển được khoảng hơn nửa tiếng thì toán chạm địch. Địch nổ súng trước và áp đảo toán với số lượng quân số và vũ khí vượt trội. Cả toán nghĩ rằng bộ phận “Tìm và Diệt Biệt Kích” của địch đã phát hiện ra tung tích của toán rồi, vì thông thường khi chạm địch kiểu tao ngộ chiến thì cho dù địch có bắn trước nhưng hoả lực cũng một vài tiếng súng thôi. Nhưng đàng này địch nổ súng ào ào, cả toán gần như là rơi vào ổ phục kích vậy. Ngay trong đợt đạn đầu, Toán Trưởng và thằng cố vấn Bruce đã bị thương rồi. Lúc này, mọi sự chỉ huy đều do thằng Dũng lo liệu. Chưa liên lạc được với tiền không sát nên toán cũng hơi lo. Một mặt lo chống trả, một mặt lo băng bó và chích morphin cho 2 người bị thương. Thằng Dũng khéo léo điều khiển cho toán vừa bắn trả vừa rút lui. Nó kêu 2 người bị thương bỏ ba-lô lại để di chuyển cho nhanh. Thằng cố vấn Bruce bị thương nơi chân nên di chuyển rầt chậm, và cứ nói với thằng Dũng đừng bỏ nó lại. Vừa lúc đó, FAC thấy toán chiếu kiếng nên hướng dẫn toán đến một bãi đáp cách đó hơn 300 thước. Nhưng nếu toán đến bãi đáp được mà địch vẫn còn truy kích thì trực thăng dù có đến đón cũng có thể bị địch tràn đến bắn rơi trực thăng luôn! Thằng Dũng bảo toán bỏ 3 trái mìn claymore và tất cả lựu đạn lại, nó sẽ bắn cản cho toán và rút lui theo sau. Lúc toán rút chạy thì vẫn còn nghe tiếng súng CAR- 15 của thằng Dũng. Sau đó khoảng 5 phút thì lại nghe thấy 3 tiếng nổ to của mìn claymore và nhiều tiếng lựu đạn nổ tiếp sau đó. Trực thăng võ trang đã lên vùng và thấy toán đang rút lui bên dưới nên bắn chặn để cản địch cho toán chạy đến bãi đáp. Trong lúc toán đang làm an ninh cho bãi thì nghe thấy tiếng trực thăng Kingbee tới đón, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Dũng đâu! Toán báo cho FAC biết là một toán viên còn đang bị kẹt, chưa đến bãi đáp được. Mặc dù cuối cùng toán đã triệt xuất an toàn, nhưng cả toán ai nấy đều không vui vì thiếu thằng Dũng. Lúc toán về đến trại thì được biết FAC vẫn đang còn ở trên vùng để cố tìm dấu hiệu của thằng Dũng, nhưng tất cả vẫn bặt tin. Ngày hôm sau, Trung Đội tiếp ứng tìm thấy xác của thằng Dũng bụng bị nổ tung. Có lẽ thằng Dũng đã tự tử không để bị địch bắt. Con Loan và em thằng Dũng ngồi nghe toán kể chuyện lại mà nước mắt 2 đứa không ngừng chảy dài xuống hai bên má. Cô Bích em Dũng nói: “Anh Dũng em quen với chị Loan lúc anh ấy học Đệ Nhị, còn chị Loan đang học Đệ Tứ. Ba chị Loan làm lớn ở Bộ Kinh Tế. Chị Loan mất mẹ từ nhỏ và Ba chị cũng ở vậy, không đi thêm bước nữa. Nếu Ba em không mất thì có lẽ đám cưới của anh chị đã được tổ chức 2, 3 năm truớc rồi, nhưng bây giờ phải chờ mãn tang Ba em 2 người mới làm đám cưới. Nói xong, cô ôm con Loan vào lòng và cả hai đều khóc nức nở. Phi cơ đến, cả Đại Đội Thám Sát sắp hàng chào tiễn, đưa quan tài thằng Dũng lên máy bay. Hành khách đứng chờ phi cơ Air VN đều xúc động trước quang cảnh hiếm thấy này. Trung úy Thành nắm tay con Loan nói: “Em hãy giữ gìn sức khỏe, và em nên hãnh diện có một người yêu oai hùng như Dũng...” Nói đến đây ông cũng nghẹn lời, không nói thêm được nữa. Ông vội buông tay con Loan ra và quay mặt bước đi, vì nếu còn đứng lại chắc ông không cầm được nước mắt! Con Hằng ngừng xe lại nói “đến nhà rồi cậu!” Ông Thành giật mình lẩm bẩm “Đúng là thằng Dũng đang ở bên cạnh con Loan chớ không phải là mình bị ảo giác.” Con Hằng hỏi: “Cậu nói gì?” Ông Thành thẫn thờ đáp: “Chắc má cháu chưa đi ngủ, còn chờ cậu”./.

1 Các lời bình

tran huy
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT Trong cái nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng này , tất cả phải bò bốn chân truyền kiếp làm chó phục vụ cho mưu đồ sự nghiệp của đảng …trong cái xã hội của loài thú đeo mặt nạ người này ,tất cả những thành phần từ trí thức đến dân đen …ma cô đỉ điếm ..các tổ chức tôn giáo ..các tổ chức chính trị kêu gọi tự do dân chủ ..hay ngay cả những tổ chức chống cộng …đều đưoc đảng cấp giấy phép hoạt động , đều được quốc doanh hóa ..chúng là những cái mặt nạ không thể thiếu trong việc bảo đảm tôn trọng nhân quyền …tự do tín ngưởng …..quyền tự do ngôn luận ,như một xã hội bình thường của các quốc gia khác trước cái nhìn của công luận quốc tế ….và sự thật đằng sau những tấm mặt nạ này …không một ông sư hay linh mục ,nhà dân chủ kẻ chống cộng ,hay cả bọn trí thức ..đỉ điếm ma cô nào dám tự phát mà không có sự đạo diển dàn dựng điều hành và chỉ đạo chặc chẻ của bọn thú vật cộng sản đen …và nếu có một ai đó dám đi ngoài quỷ đạo đó thì cũng không thể nào sống sót được trong cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh mafia csvn đảng này …..…..XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT Nước mỹ hãy cực kỳ cảnh giác lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng con đẻ tay sai mafia cs trung cộng …kịp thời phát hiện và ngăn chặn lủ âm binh mafia cs chui lòn ngấm ngầm hành động thủ ác rúc rĩagậm nhấm ruột gan lục phủ ngủ tạng của các bạn trong bóng tối ….đừng để đến khi các bạn hấp hối giãy chết mà vẩn chưa hiểu đưoqực sức mạnh đen súc vật âm binh mafia cs là gì …. Sai lầm nghiêm trọng của hoa kỳ là đã để cho những con chó đen MAFIA CS mở toang canhá cổng thiên đường tự do tư bản hoa kỳ cho hang trăm ngàn tên âm binh mafia csvn đảng con đẻ tay sai mafia c strung cộng tràn vào ẩn phục ứng chờ ..cài cắm giăng bẩy câu mồi…thu hồn đoạt vía …gieo truyền phát tán mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn nước mỹ …tạo dựng nên những đại gia đình âm binh mafia cs rúc rĩa gậm nhấm …ăn luồn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng đất nước của nử thần tự do …lũng đoạn kinh tế khuynh đảo chính trị ..ngấm ngầm lèo lái con thuyền tự do tư bản hoa kỳ vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản ….nếu nước mỹ không kịp thời thức tỉnh cực kỳ cảnh giác ..để có biện pháp đề phòng hửu hiệu …phát hiện kịp thời hành động thủ ác trong bóng tốingấm ngầm thực hiện mưu đồ ..đê hèn và sâu độc của bọn mafia cs đen trung cộng và bọn âm binh mafia cs vn đảng con đẻ tay sai của chúng…thì chắc chắn trong tương lai gần chế độ tự do tư bản hoa kỳ sẻ gục chết mà vẩn chưa kịp hiểu …SỨC MẠNH ĐEN VÔ ĐỊCH ÂM BINH MA FIA CS ….là gì…? kính mong những người thực tâm chống bè lủ thú vật cộng sản tại hãi ngoại ….hãy sao chép bài viết tố cáo nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng của tôi gồm ba tieu đề1/ nhà nước cs ,,2/,tố cáo….và 3/thầy tu …..chia sẻ thông báo rộng rãi ra khắp nơi cho tất cả mọi người đều biết để cực kỳ cảnh giác đề phòng tội ác và âm mưu thâm độc đê hèn chui lòn rúc rĩa hành động thủ ác trong bóng tối của bè lủ súc vật âm binh ma fia cs vn đảng …con đẻ tay sai tuyệt đối trung thành của lủ súc vật ma fia csvn đảng trung cộng….rất mong những ai thực tâm chống cộng quan tâm ,phát tán mạnh mẻ tố cáo của tôi ra khắp nơi…..vì tôi bị chận . triệt để . liên tục bị khóa tài khoản …..không thể đăng ký vào face book … và ngay cả trên trang mạng you tube này ..mặc dù tôi đã ráo riết tích cực tải lên .vẩn vẩn khó mà đưa bài viết tố cáo này lên đươc,,,,rất mong sự quan tâm chia sẻ của mọi người xin cám ơn ……………………………………………………………………………………………………………….-TỐ CÁO NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VÂT ÂM BINH M FIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC SÚC VẬT ÂM BINH MA FIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loại ………………………………………………………………………………………………………….Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ …vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn không kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy Chỉ có những người sống trong tim óc ruột gan của lủ súc vật cộng sản vn ….sống giửa bầy thú đeo mặt nạ người của cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs …tự do làm chó muôn năm này .. mới hiểu biết thế nào là chính sách súc vật âm binh MA FIA hóa con người để trị và phát triển chủ nghĩa cs ra toàn cầu CỦA LỦ THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đấu cho tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quốc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tin lủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát • …………………………………………………………………………………………………………..….thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến ..bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ác ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hàng trăm ngàn tên kế đến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buôn nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt động ngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình mafia hoat động như sau………. 1./ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động …. 2/ bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giới quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam- nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuộc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ bán dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân …… .3/ nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng …với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đời con, đời cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đen …………………………………………………………………………………………………………………CẢNH BÁO .......quốc nội ,,,một con kiến cũng không thoát được mọi con mắt của lủ súc vật ma xó… âm binh mafia cs ,,,, và bọn súc vật âm binh mafia csvn đảng chó đeo mạt nạ người này đang được tổ chức tung ra tòan cầu để thực thi mưu đồ cực kì thâm độc sâu hiểm,,,,của bọn quan thầy mafia cs trung cộng ,,,,,nhất là nước mỹ ,,,chúng đang ngày đêm rúc rĩa gậm nhấm ngấm ngầm đục ruổng ăn luồng ăn sâu ăn hết lục phủ ngủ tạng của các bạn ,,,độc hại nhất là thành phần thường được chúng tự hào..lai vô ảnh khứ vô tung …..là lủ chó ẩn mình dấu mặt sau những tấm mặt nạ nhân hiền trí đạo ..v…v đang nằm yên chờ thời … ủng hộ điều hành toàn bộ các thành phần khác…. hoạt động ngầm trong bong tối ..dưới sự trực tiếp chỉ đạo cầm tay chỉ việc của lủ chó csvn và quan thay bắc kinh khi hửu sự ,, nếu không có biện pháp hữu hiệu ,phát hiện được những hành động thủ ác trong bóng tối của chúng thì e rằng tư bản tự do hoa kỳ ,một ngày không xa ,sẻ giãy chết mà vân chưa hiểu được sức mạnh đen vô địch âm binh mafia cs là gì ,,,,,,những người thù ghét khinh bỉ cái nhà nước súc vậtXHCN đem cả sinh mạng ra TỐ GIÁC BÈ LỦ SÚC VẬT NÀY…. nằm yên không nhuc nhich được ngay cả vào face book ,,,google ,,, đều bị xóa ngay tài khoản ,,,duy chỉ còn có thể duy nhất tố cáo lủ súc vật mafia cs vn thông qua trang mạng g+ này …... hãy cực kỳ cảnh giác chiêu trò khốn nạn bỉ ổi thường được sư dụng của bọn súc vật âm binh mafia csvn đảng cẩu nô chó tay sai tuyệt đối trung thành của bọn thú vật quan thầy mafia c s tàu ,,,,,,chúng giăng mồi câu bẫy ….khống chế thu hồn đoạt vía …. cấy hạt giống súc vật vào bà mẹ vợ con em của kẻ thù ,,,,,biến họ thành chó đeo vòng kim cô bò bốn chân phục vụ cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của bọn quan thầy mafia cs meo đen trung cộng ….hay chúng thường cấy chim mái vào bọn chim trống thù địch ….nằm yên dưới lớp vỏ mẹ hiền dâu thảo ……vào các nhân vật quyền chức .các nhà chính trị có tương lai …..các nhà tài phiệt ..v..v… vì thế chúng nắm bắt tất cả thông tin tuyệt mật nhạy cảm về quân sự kinh tế chính trị ..v..v của các nước sở tại một cách dể dáng thông qua lủ gà mái âmbinh mafia cs này ……. chúng sinh sôi nảy nở truyền kiếp tư đời này sang đời khác đến khi giòng giống ác quỷ nắm đa số thì chúng lại hiện nguyên hình bầy ác quỷ đỏ ..một khi chúng nắm thóp được lủ chóp bu và khi đám bậu sậu nhũng nhiểu bên dưới đủ lông đủ cánh …chúng sẻ bóp chết các thế lực yêu chuộng tư bản tự do, xoay chuyển sang XHCN một cách dể dàng ……….Dù có cố diển tả thế nào đi nửa các bạn cũng không thể nào hiểu hết ĐƯỢC mọi mưu đồ cực kỳ thâm độc cuả lủ súc vật chó đeo mặt nạ người này ,,duy chỉ nhắn nhủ cùng các bạn ,,,một câu ,,,,,,TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VẬT Âm BINH MAFIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT ,,,,TỰ SÁT ………………………………………………………………………………………………………….. Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng … …………………………………………………………………………………………………………………….. .Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

Leave your comment

27955

Character Limit 400