Bài Viết

26 Jul
trong: Trang Thơ
Lượt xem: 0

Lá Cờ Tổ Quốc

Ấp ủ trên vai lá quốc kỳ,
Thế hệ hôm nay luôn khắc ghi,
Nền vàng ba sọc Trung Nam Bắc,
Tiếp nối cha ông tiến bước đi.
Lá cờ tổ quốc mang trên vai,
Là bao ước vọng của tương lai,
Hồn thiêng sông núi đang chứng kiến,
Quét sạch cộng nô sẽ có ngày.
Nhìn đàn hậu duệ vẫn hiên ngang,
Một lòng chung sức cứu giang san,
Mong lắm một ngày về quê mẹ,
Phất phới trên tay ngọn cờ vàng

Ngọc Trân.

No comments yet...

Leave your comment

79404

Character Limit 400