Bài Viết

26 Jul
trong: Trang Thơ
Lượt xem: 0

Kính tặng Sói biển Trần Ngọc Toàn

Kính Tặng Sói Biển Trần Ngọc Toàn.

…………..LEDACLUC……………

"Mình ba đứa hôm nay gặp nhau.....

Xuất thân khác Quân Trường

Thủ Đức hay Võ Bị,

Điều chung một con đường.

- Xông pha khắp chiến trường,

Vẫy vùng nơi trận địa,

Hy sinh vì lý tưởng.

Quyết bảo vệ Quê Hương.

-Tay buông súng đầu hàng,

Nhục hờn căm lính trận,

Tha hương chung phận số,

Kiếp lưu đày vong nô.

- Bốn phương về hạnh ngộ,

Áo trận dẫu mờ phai,

Vẫn kiêu hùng phong độ.

Bất tử mãi thiên thu.

LINHDU.LELODUC

No comments yet...

Leave your comment

84796

Character Limit 400