Bài Viết

Hịch Truyền

trong: Bài Viết
Thích: (0)
Không Thích: (0)

Thấy chăng cái đảng cộng nô
Chúng đem bán mất cơ đồ Việt Nam
Đảng là một lũ gian tham
Một loài quỷ dữ hung tàn bấy nay
Người dân chẳng biết chẳng hay
Bấy lâu tin tưởng đảng này anh minh
Một bầy chung giống súc sinh
Cùng loài hoang dã, Chí Minh đầu đàn
Thằng này từ nước lạ sang
Giống giòng Tàu Hẹ khai mang họ Hồ
Nó mang chủ nghĩa “tam vô”
Đưa sang nước Việt giở trò mị dân
Nói rằng: “vô sản” đấu tranh
Phá tan giai cấp để giành tự do
Đem về hạnh phúc ấm no
Độc lập dân tộc để cho phú cường
Thanh niên nam nữ lên đường
Trẻ già, lớn bé đứng lên diệt thù
Kể từ cách mạng mùa thu
Toàn dân nổi dậy diệt trừ thực dân
Trải qua bao năm khó khăn
Trải qua bao nỗi hy sinh chẳng màng
Trải qua bao cảnh tóc tang
Toàn dân tranh đấu gian nan tột cùng
Thây phơi, máu chảy hãi hùng
Mồ chôn xương trắng khắp cùng non sông…
Để rồi, cách mạng thành công
Giang sơn thống nhất về chung một nhà
Bắt đầu giở thói tinh ma
Bắt đầu lộ mặt gian tà hại dân
Tuyên truyền lừa mị bao năm
Đến khi chiến thắng hiện hình sói lang
Sói lang một lũ bầy đàn
Sói lang đảng cộng giết dân hại đời
Hại cho tận diệt giống nòi
Hại cho đất nước tả tơi tan tành
Chỉ vì chia chác lợi danh
Chỉ vì bổng lộc cam đành nhuốt nhơ
Bây giờ dâng nạp cơ đồ
Đưa dân tộc Việt đến bờ diệt vong…
Hởi ai! Con cháu Lạc Hồng!
Mau cùng đưng dậy diệt giòng Cộng nô!

…N.D.

No comments yet...

Leave your comment

15651

Character Limit 400