Bài Viết

25 Jul
trong: Bài Viết
Lượt xem: 0

Diễn Hành Quân Lực

Ba sọc đỏ nền vàng ngạo nghể dưới trời xanh 
Cờ tung bay theo tiếng trống quân hảnh 
Miền đất lạ các anh hiên ngang bước 
19 tháng 6 thuỡ xưa ngày Quân Lực

Ơi Tự do ! là tiếng kêu bức xúc 
Tám chục triệu người trong nước chờ mong 
Từng bước chân là tiếng gọi non sông 
Là ý chí hào hùng của Quân đội

Cờ ba sọc dương cao cùng thế giới 
Vì Tự do mãi tiếp nối đấu tranh 
Về phía trước chẳng khác buỗi diễn hành 
Hãy tiến lên hỡi Anh hùng Dân tộc

Ôi đau xót tiếng kêu gào Tổ quốc 
Từng mảnh xương từng thớ thịt mất dần 
Rừng, Đất, Biễn, máu người dân đang đổ 
Phải tiêu trừ một chếđộ bất nhân

Cờ ba sọc hảnh diện giữa hàng quân 
Buỗi diển hành ôi sao quá xúc động 
Quân, Binh chủng như biển đông dậy sóng 
Bước chân anh rạng rở giống Tiên Rồng.

Tác Giả: Phương Lâm Ngôn Nguyễn

No comments yet...

Leave your comment

95263

Character Limit 400