Bài Viết

26 Jul
Lượt xem: 0

Đại Hội June 23, 24-2018 Nha Kỹ Thuật XV

logo

Đại Hôi Nha Kỹ Thuật lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Washington DC vào các ngày 23 & 24 tháng 6 năm 2018. Ban Tổ Chức sẽ bổ túc thêm các chi tiết trong những ngày sắp tới.

Trân Trọng KínhThông Báo .

No comments yet...

Leave your comment

59860

Character Limit 400