Bài Viết

25 Jul
trong: Trang Thơ
Lượt xem: 0

Chửi Thẳng

Đ. má  tụi bây mấy thằng Cộng sãn .

Thằng Duẫn thằng Chinh thằng Giáp thằng Đồng .

 Đ. mẹ tụi bây mấy thằng Việt Cộng .

Ôm đít Nga Tàu bán rẽ Non Sông .

     Thằng Hồ chí Minh viết công hàm bán nước ,

     Thằng Đỗ Mười  ký mật ước Thành Đô .

     Bán đứng  quê hương  cho loài quỹ đỏ

     Tụi bây toàn một lũ vong nô .

Đãng bây toàn những thằng  mất dạy .

Thằng Dũng thằng Hùng thằng Trọng thằng Sang .

Trấn áp nhân dân , bây quỳ trước giặc .

Tụi bây làm đất nước tan hoang .

     Cố tổ chúng  bây một  phường thất học .

     Dòng họ tụi mầy một lũ lưu manh .

     Chúng  bây ác với dân chúng bây hèn với giặc .

     Chúng bây làm đất nước tanh banh .

 Đãng tụi bây một bầy chó ghẻ .

 Một lũ tội đồ hút máu nhân dân .

 Ông cố tụi bây là thằng thiến lợn ,

 Bà nội tụi mầy con đĩ Thị Doan .

     Đãng tụi bây đãng đồ chó đẻ .

     Toàn những thằng khốn nạn gian tham .

     Bây rước ngoại bang về dày mã tổ .

     .....

     Đi chết đi thằng Cộng Sãn Việt Nam . !!!

       ( Thương tặng mấy ChúTư 219 & Hổ Lôi )

         Reynoza  4/20..

         Chú tưvoi DươngngọcNhư

No comments yet...

Leave your comment

74032

Character Limit 400