Bài Viết

Chồng Người-Chồng Em

trong: Trang Thơ
Thích: (0)
Không Thích: (0)

Chồng người mới ngó đã thèm
Đẹp trai cáo ráo lại thêm"cai dù"
Chồng em mặt mũi âm u
Xấu trai,lùn chủn lù đù chán ghê

Chồng người đưa đón "dzợ" về
Chồng em nhậu "xỉn" em "dzề" mình ênh
Chồng người rất thích thổi kèn
Chồng em "đứt chến"thổi kèn hổng kêu

Chồng Người tưới guộng đều đều
Chồng em ba tháng mới "khều" bờ đê
Chồng Người ra ẵm ,"dzô" đè
Chồng em uống quá ra "tè" gốc cây

Chồng người mài rũa lưỡi cày
Chồng em có lưỡi nhưng cày hổng "dzô"
Chồng người cày sướng thấy mồ
Chồng em "quẹt quẹt" rồi "dzô" ngủ khò

Chồng người phải lấy thước đo
Chồng em đốt rưỡi thôi đo làm gì
Chồng người lủng lẳng đeo bi
Chồng em bi méo lấy gì mà chơi

Thiệt ra em cũng hết thời
Trước sau xẹp lép xì hơi lâu rồi
Em ngồi em "dzái" mưa rơi
Guộng con khô quá xin trời làm mưa

.........ST

No comments yet...

Leave your comment

21994

Character Limit 400