Bài Viết

Diễn Hành Quân Lực
0
0
25-07-18

Ba sọc đỏ nền vàng ngạo nghể dưới trời xanh 
Cờ tung bay theo tiếng trống quân hảnh 
Miền đất lạ các anh hiên ngang bước 
19 tháng...

Ngã Tư Bảy Hiền
0
0
25-07-18

Rất lạnh năm phương ngày quỉ nhập
Kinh thành này thắp đuốc âm ty
Bi thương vần vũ khung trời thấp

Chào Mừng ngày Quân Lực 19 tháng 06
0
0
25-07-18

Bên ngưỡng cửa tử thần

Trần...

Bạn Già
0
0
24-07-18

Tác Giả: Trạch An Trần Hữu Hội

- Ối trời, mày đi đâu lâu nay?

Đang cặm cụi chăm tỉa cho chậu mai dự định sẽ đem...

Tất cả: 52 / Trang hiện thời: 7 của 7