Bài Viết

Made in Việt nam
0
0
1-08-18

Tiểu Tử

Lẽ ra bữa nay bác sĩ...

Mười chín tháng sáu duyệt binh
0
0
1-08-18

Thủy Quân Lục Chiến in hình tiếng vang
Thiên Thần Mũ Đỏ miền Nam
Biệt Động Quân cũng thiên vàng hào anh
Không quân vỗ cánh tung hoành
Pháo Binh, Thiết Giáp đạn gầm như...

Bố Tôi, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
0
0
1-08-18

Bố tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa

Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi...

Giọt Nước Mắt Của Lính
0
0
1-08-18


Giọt nước mắt của lính
Đây là chuyện...

Hịch Truyền
0
0
1-08-18

Thấy chăng cái đảng cộng nô
Chúng đem bán mất cơ đồ Việt Nam
Đảng là một lũ gian tham
Một loài quỷ dữ hung tàn bấy nay
Người dân chẳng biết chẳng hay
Bấy lâu...

Lời Trước Nghĩa Trang
0
0
27-07-18

Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến
Được cái hơn mầy nhìn thấy đau thương
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương

Mầy đã hơn tao vì...

Chuyện người tóc bạc sớm ......Tiên Sha - Lê Luyến
0
0
27-07-18

Tặng bạn tôi, Biệt kích Nguyễn thanh Châ...

Chuyện Tình Đẹp
0
0
27-07-18

Một nụ cười
Bửu Uyển.

Tất cả: 52 / Trang hiện thời: 2 của 7