Bài Viết

Bốn Mươi Hai Năm

trong: Trang Thơ
Thích: (0)
Không Thích: (0)

Bốn mươi hai năm, vẫn chưa mở mắt!
Tự chôn đời, chức tước hảo mông lung
Vỗ ngực xưng tên, dĩ vãng anh hùng
Cái ta lớn hơn, tình thâm đồng đội!


Bốn mươi hai năm, có gì thay đổi?
Lớn tiếng hô hào, nước bọt lai căng
Chạy tới chạy lui, cứ mãi lăng xăng
Khập khiểng đôi chân, khòm lưng tự mãn


Bốn mươi hai năm, lòng người ly tán
Những tiếng thở dài, lãng đãng vây quanh
Mái tóc ngày xưa đã hết màu xanh
Vẫn ì ạch, đẩy bánh xe lịch sử!


Bốn mươi hai năm, đoàn người lữ thứ
Sống tha phương, cầu thực ở xứ người
Bốn mươi hai năm tắt lịm tiếng cười
Vật chất hư danh, chôn vùi tủi nhục

Hoàng như Bá

No comments yet...

Leave your comment

11765

Character Limit 400