Bài Viết

Các Bài Viết Mới Nhất

26 July, 2018 Xem tiếp
Tháng tư nào trở lại
trong: Bài Viết

Mắt trủng sâu quay nhìn về tháng nớ
Ba mươi lăm năm rồi cứ ngỡ hôm qua
Tay buô...

26 July, 2018 Xem tiếp
Người Đàn Bà, Người Mẹ
trong: Bài Viết

Từ ngày đặt chân tới xứ tự do, tôi được hưởng những...

25 July, 2018 Xem tiếp
Bốn Mươi Hai Năm
trong: Trang Thơ

Bốn mươi hai năm, vẫn chưa mở mắt!
Tự chôn đời, chức tước hảo mông lung
Vỗ ngực...

25 July, 2018 Xem tiếp
Đời Lính Biệt Kích
trong: Bài Viết

-Trong đời...

25 July, 2018 Xem tiếp
Hậu Từ
trong: Bài Viết
...
25 July, 2018 Xem tiếp
Chửi Thẳng
trong: Trang Thơ

Đ. má  tụi bây mấy thằng Cộng sãn .

Thằng Duẫn thằng Chinh thằng Giá...

25 July, 2018 Xem tiếp
Tất cả: 71 / Trang hiện thời: 6 của 8