Bài Viết

Mười chín tháng sáu duyệt binh

trong: Bài Viết
Thích: (0)
Không Thích: (0)

Thủy Quân Lục Chiến in hình tiếng vang
Thiên Thần Mũ Đỏ miền Nam
Biệt Động Quân cũng thiên vàng hào anh
Không quân vỗ cánh tung hoành
Pháo Binh, Thiết Giáp đạn gầm như hoa
Hải quân, Người nhái tài ba
Nhảy dù, Quân cảnh, Thuật nha thiên tài
Mười chín tháng sáu hỡi ai
Còn trong ký ức những ngày hùng anh
Tôn vinh người lính thiên thần
Còn trong ký ức Sài Gòn Thủ Đô...!!!

……Sai Gon Beautiful

No comments yet...

Leave your comment

54334

Character Limit 400